Reglement for Bispeparkens beboerhus

WiFi / WiFi

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV.
Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV.

.

Pil højre Se også disse alternativer: Lån / leje af: Andre eksterne fællesfaciliteter

.

Hent Adobe ReaderDisse nedenstående dokumenter (filer) her på Bispeparkens hjemmeside kan downloades som pdf-filer. Disse pdf-filer kan man se, gemme og printe, hvis man har installeret programmet Acrobat Reader.

Brugervejledninger / Manualer (User guides / Manuals)

Opvaskemaskine (Dishwasher)

Brochure opvaskemaskine beboerhus

Quickguide opvaskemaskine beboerhus

Brugsanvisning opvaskemaskine i beboerhus

Ovn (Oven)

Brochure ovn i beboerhus

Brugsanvisning ovn i beboerhus

Diverse (Miscellaneous)

AnySharp – How to Sharpen a Knife

Reglement for Bispeparkens beboerhus…

Gældende: Reglement for Bispeparkens Beboerhus (vedtaget 2023)

Tidligere reglementer (ikke længere gyldige):

Reglement for Bispeparkens beboerhus 16. april 2015 (pdf)

Tillæg til “Reglement for Bispeparkens beboerhus” 2. december 2019 (pdf)

Tekstversion:

Sidst opdateret 12. september 2023.

Regler for afmelding af reservation af beboerhus

Hvis en reservation af beboerhuset annulleres mindre end 21 dage før reservationsdatoen, skal lejen for lokalet betales, medmindre lokalet bliver lejet ud alligevel. En husstand kan kun have to weekender reserveret ad gangen i beboerhuset.
Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 01-22 Bispeparken den 4. juni 2024  

Bemærk: Denne udgave er udelukkende til orientering, det er altid den udgave, som Ejendomskontoret udleverer ved lejemålets indgåelse, der er den gældende.


Reglement for Bispeparkens beboerhus

Bispeparken 17 B

Optælling:

Optælling udføres af lejer inden lokalet tages i brug. Eventuelle mangler oplyses til ejendomskontoret på tlf. 3581 8122 (telefonsvarer) inden kl. 14:00 eller på mail bispeparken@fsb.dk på udlejningsdagen, ellers er mangler for lejers egen regning.

 1. Lejere i Bispeparken kan leje beboerhuset til egne private fester.
 2. Beboerhuset lejes på ejendomskontoret i kontortiden (se under praktiske oplysninger), dog tidligst 12 måneder før beboerhuset ønskes benyttet, hvis det skal udlejes til privat brug. Bispeparkens Bestyrelse kan booke beboerhuset til brug for arrangementer og møder, der kommer fællesskabet i Bispeparken til gavn op til 36 måneder i forvejen og kan løbende frigive bookinger, der ikke skal benyttes.
 3. Der betales ikke depositum, da lejen opkræves via huslejen. Eventuelle skader på inventar og service vil efterfølgende blive opkrævet via huslejen (se punkt 8).
 4. Lejebeløbet er fastsat af Bispeparkens Afdelingsmøde og betales/opkræves via huslejen.
 5. Priser.
  Kr. 2.000,00 – pr. weekend
  Kr. 500,00 – pr. hverdag
 6. Beboerhuset står til rådighed i weekenden fra fredag kl. 12:00 til mandag kl. 5.00.
  Beboerhuset står til rådighed mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 12:00 til kl. 5.00 den efterfølgende dag.
  I forbindelse med helligdage udlejes beboerhuset efter aftale med ejendomskontoret
 7. Beboerhuset skal efterlades i ryddeliggjort stand.
  Køkkenredskaber og service skal være rengjort og sat på rette plads.
  Køkkenredskaber og service må ikke fjernes fra lokalerne. Rygning skal foregå uden for bygningen. Der må ikke ryges i Beboerhuset ej heller i indgangspartiet.
 8. Manglende og skadede effekter/service erstattes af lejer efter gældende priser, beløbet vil blive opkrævet via huslejen.
  Ligeledes påhviler det lejer at erstatte konstaterede skader på lokaler og inventar, der også vil blive opkrævet via huslejen.
 9. I tilfælde af at afdelingen ser sig nødsaget til at foretage oprydning eller ekstraordinær rengøring herunder opvask samt rengøring af køleskab, kaffemaskine, komfur, ovne, opvaskemaskine, stegepander o. lign. påhviler det lejeren at afholde de hermed forbundne udgifter efter regning, disse ydelser vil blive opkrævet via huslejen med den til enhver tid gældende takst pr. påbegyndt time, som fastsættes ud fra aktuel løn for relevante medarbejdere og andre omkostninger. Aktuel takst oplyses ved henvendelse til ejendomskontoret.
 10. Ovne skal ikke rengøres, kun tilbehør som riste, bageplader og fade.
 11. Opklæbning på væggene er forbudt. Det er ligeledes forbudt at anbringe søm og tegnestifter i døre, paneler og inventar samt at sætte nåle i gardiner.
 12. Affald skal sorteres i de fraktioner, der er beholdere til. Vejledning er vedlagt.
 13. Medbragte effekter, returemballage o. lign. skal være fjernet fra lokalerne senest ved lejemålets ophør.
 14. Alt hvad lejer og dennes gæster medbringer i lokalerne under lejemålet, er på eget ansvar og risiko og er udlejer uvedkommende vedrørende erstatning.
 15. Lejeren skal selv medbringe duge, servietter, viskestykker, håndklæder, opvaskemiddel o. lign.
  Der findes toiletpapir og håndsæbe på samtlige toiletter.
 16. Nøglen/nøglebrikken til beboerhuset udleveres på ejendomskontoret i kontortiden dagen før. Se på reservationen af lokalet, hvornår nøglen/nøglebrikken til beboerhuset kan udleveres, hvis der er særlige omstændigheder omkring udlejningen eller hvis udlejning er på en hverdag.
 17. Straks efter lejemålets ophør, skal nøglen/nøglebrikken afleveres i postkassen på ejendomskontoret, Frederiksborgvej 118E.
 18. Hvis lydniveauet overskrides, slukkes strømmen til beboerhuset automatisk. Dette er også tilfældet, hvis en eller flere branddøre åbnes. Det er lejers pligt, at sørge for at deltagerne/gæsterne opfører sig sømmeligt i og omkring beboerhuset. Ved ankomst til og ophold ved Beboerhuset skal tale foregå lavmælt. Alle former for støj udendørs skal minimeres. Ligeledes skal beboerhuset forlades i absolut ro og orden af hensyn til omkringboende. Bispeparkens husorden skal til en hver tid overholdes.
 19. Brydes en pl0mbe på en eller flere branddøre eller et eller flere vinduer, skal der betales kr. 500,00 pr. plombe, der vil blive opkrævet via huslejen.
 20. Beboerhuset må ikke udlejes erhvervsmæssigt.
 21.  Andre boligafdelinger eller boligforeninger kan efter aftale med Bispeparkens Bestyrelse leje lokalerne til møder.
  Prisen herfor fastsættes af Bispeparkens Bestyrelse til minimum dobbelt leje.
 22. Bispeparkens Afdelingsmøde har den 16. maj 2023 vedtaget mulighed for gensidig udlejning af beboerfaciliteter til beboere i andre boligafdelinger efter nærmere fastsatte regler.

Overtrædelse af dette ”Reglement for Bispeparkens Beboerhus” medfører karantæne fra lån og leje af Bispeparkens fællesfaciliteter.

Praktiske oplysninger

Adresse:
Bispeparkens beboerhus
Bispeparken 17 B
2400 København NV
Tlf. 3581 8122

Driftsfællesskab fsb Bispebjergs ejendomskontorets åbningstider: læs her: Kontakt Ejendomskontoret.