DET GØR VI FOR AT SÆNKE HUSLEJEN – 1. september 2022

DET GØR VI FOR AT SÆNKE HUSLEJEN

Vi anbefaler at man ikke stemmer for forslag om andre andre udgifter end dem, som allerede er i budgettet.                                                                                                                 0,0 %

Vi foreslår, at bruge 210.000 kr. til at sænke huslejen i 2023. De var afsat som sikkerhed for cafe-projektet i 2022, og bliver ikke brugt, fordi administrationen har lejet lokalet ud til anden side.                                                                                                                                                                   – 0,3 %

Afdrag på et lån for en tidligere renovering er udløbet.              – 1,3 %

Vi betaler udgifterne til videoovervågning og en række andre projekter på et enkelt år i 2022 og derfor udløber denne udgift til 2023.                                             – 2,3 %

Fællesspisning (reelt madkuponer) til rør-byggeprojektet er også slut nu og vi har afsat 450.000 kr. mindre til fælles fællesspisning næste år.                                      – 1,0 %

Uden de prisstigninger og ekstra opsparing, som nævnes nedenfor, var huslejen altså faldet.

DERFOR STIGER HUSLEJEN SAMLET SET I ÅR

Gas- og el-regningerne er steget.

Fælles gas: 0,2 % af huslejen. Fælles el og energi: 1,4 % af huslejen. Samlet                + 1,6 %

Næsten alle vil gerne renovere Bispeparken – skifte vinduer, ordne køkkener, få mere strøm, sørge for at alt er up-to-date. Det kan vi gennem en helhedsplan.

Vi skal selv have en del af pengene i kassen – derfor har vi i august 2021 på afdelingsmødet, hvor alle beboere kan deltage – vedtaget at opspare ekstra 4,2 % i år,

4,5 % fra 2023 og 4,5 % fra 2024.                                                                                                                                        + 4,5 %

Der er også en række andre ekstra udgifter, blandt andet:

Øget administrationsbidrag til fsb administrationen                    + 0,4 %

Højere pris på renovation (skrald)                                                  + 0,3 %

Mindre overskudsudligning fra de tre foregående år                  + 0,3 %

Generelle prisstigninger og lønstigninger

SÅ DET ER GODT, AT VI HAR SPARET PÅ DE POSTER, DER NÆVNES ØVERST

ÆNDRINGER I DEN NÆRE OG FJERNE FREMTID:

Vandmålerne i lejlighederne er planlagt til at virke fra 1. februar, og derfra tages vand ud af huslejen og man betaler kun for det vand, som man selv bruger.

Når affaldshåndteringsprojektet engang er færdigt, så står det til at spare os for 0,4 % af huslejen.

Bispeparkens Bestyrelse

Bispeparkens Høstfest søndag den 21. august 2022 kl. 12-17

Bispeparken holder den årlige Høstfest søndag den 21. august 2022 kl. 12-17 på Grønningen (plænen med flagstangen).

Vi fester for en god høst og for flere almene boliger

Søndag den 21. august 2022 kl. 12-17 på den store plæne

Vil du hjælpe til? Skriv til Bestyrelsen på post@bispeparken.dk

Burger:
Øko/vegansk                     10 kr.
Øko/halal okse                  15 kr.
Sodavand 5 kr. for et glas.
Betaling med MobilePay.

Slush-Ice, popkorn og is

Live musik

Ponyridning

Loppebod til 20 kr.
Bestil på post@bispeparken.dk
(først til mølle for bord)

Kom og tal med Beboerprojekt Nordvest

Lær at betjene en hjertestarter – hør nærmere på dagen

(Programmet er med forbehold for ændringer)
Festudvalget og Bispeparkens Bestyrelse

Se plakaten her.

Bispeparkens Nyhedsbrev – juni 2022

Læs hele nyhedsbrevet her:

Bispeparkens nyhedsbrev – 28. juni 2022

BISPEPARKENS HUSLEJEUDJÆVNING UNDERKENDT AF KOMMUNEN

Kommunen har sagt nej til, at vi kan nedsætte huslejen med 2,7 % resten af året, som vi ellers havde vedtaget. Til gengæld får vi så en tilsvarende lavere huslejestigning til nytår.

Københavns kommunes tilsyn har afgjort, at de mener, at det oprindelige vedtagne budget er retvisende – uden den senere vedtagne huslejeudjævning.

Det har de ret til at mene, men der god grund til at mene, at de ikke har ret i det, de mener.

For budgettet uden huslejeudjævning er reelt misvisende på to punkter, nemlig en udgift til husleje på 210.000 kr., som vi ikke har, fordi det lokale er blevet lejet ud, og et indkøb på 30.000 kr. som i virkeligheden allerede var betalt af 2021-penge, da vi kom til nytår 2021/2022. Desuden har vi fået Bispeparkens regnskab for 2021, som viser et overskud på 850.000 kr. Det er vores penge, og de kunne lægges direkte ind i vores opsparing.

Disse tre beløb tilsammen kunne dække den vedtagne huslejesænkning resten af 2022.

Interessant nok er der ikke nævnt et eneste pengebeløb, men kun lovparagraffer, i kommunens afgørelse, der ellers fortæller, at den handler om økonomi.

Desuden skriver de, at de ”giver fsb medhold”, men Bispeparkens afdelingsmøde er vel ligeså meget fsb, som fsb’s organisationsbestyrelse er ?

Et argument ville kunne tale for, at sige nej til vores vedtagelse om huslejeudjævning.

Det er prisstigningerne i samfundet efter at krigen i Ukraine er begyndt.

Men det nævner de slet ikke, og de er også først startet lang tid efter vores vedtagelse.

VI HAVDE RET: HUSLEJESTIGNING BLIVER LAVERE NÆSTE ÅR – TRODS HØJE PRISSTIGNINGER I SAMFUNDET

I Bispeparkens Bestyrelse havde vi forudsagt en lav huslejestigning til nytår på 1,5 % –

1,9 %. Trods, at vi inkluderet i dette sparer 4,5 % ekstra op til den store helhedsplans-renovering. Derfor vores forslag om at udjævne stigningen mellem 2022 og 2023.

Med en stigning på el og gas på 1,7 % af huslejen og andre prisstigninger lander vores forslag på i alt 4,1 % i en tid hvor de almindelige prisstigninger er højere end det.

Vi stemmer om dette budgetforslag på afdelingsmødet i september.

Andre mente, at stigningen ville blive mindst 4,5 % plus prisstigninger på el og gas og alt det andet. Men vi ligger altså langt under.

Så det var heldigvis vores forudsigelse, der var rigtig.

TILLYKKE TIL ALLE STUDENTER OG ALLE ANDRE, DER ER FÆRDIGE MED EN UDDANNELSE

I Bispeparken og alle andre store almene boligområder får flere og flere en studenterhue, et svendebrev, en videregående eller en anden uddannelse. Især unge, men også andre.

Stort tillykke til jer alle.

GOD SOMMER

Bispeparkens Bestyrelse holder ferie i juli måned – fra 24. juni til 1. august.

Sekretariatet vil dog arbejde noget af tiden.

Vi ønsker alle en god og solrig sommer.

Mit fsb – nye muligheder i beboerdemokratiet – april 2022

KOM MED TIL BORDS

Ditte og Majid har sikret din afdelingsbestyrelse en plads ved bordet, når fsb’s bestyrelse taler om jeres afdeling. Hvordan gjorde de det? De foreslog det på mødet i repræsentantskabet og fik det vedtaget. Læs her, hvad repræsentantskabets beslutninger kan betyde for dig, og hvordan du kan være med til at bestemme.

AFGØRELSE OM BISPEPARKENS HUSLEJE ER UDSAT – februar 2022

VI FORTSÆTTER ARBEJDET FOR AT SÆNKE HUSLEJEN 1. APRIL 2022

I oktober vedtog vi på Bispeparkens afdelingsmøde*, at vores huslejestigning skulle være 2,7 % mindre end den stigning på 7,5 %, som vi vedtog i september.

Altså en huslejestigning på i alt 4,8%.

Fordi 7,5 % var blevet for meget i forhold til det mål om max. 5 %, vi tidligere havde sat.

Siden har behandlingen været forsinket på den videre vej gennem systemet og i marts blev det gjort til en sag om Bispeparkens Bestyrelse skulle have lov til at fremlægge sagen direkte overfor organisationsbestyrelsen, som er den højeste bestyrelse i fsb.

Det kan vi, efter de nye regler som blev vedtaget i fsb’s repræsentantskab i august. Dermed skal vedtagelsen til godkendelse i fsb-organisationsbestyrelsen i marts.

Hvis organisationsbestyrelsen godkender vores vedtagelse, vil der ske det, at huslejen falder med 2,7 % (af 2021-huslejen). Vi mener, at det må gælde fra 1. april 2022.

Vores egen formand, Jean Thierry, som også er formand for organisationsbestyrelsen og hele fsb, kan desværre ikke stemme på det punkt, da man ikke kan stemme om den boligafdeling, man selv bor i.

Så vi håber, at et flertal af de andre i den nye fsb-organisationsbestyrelse vil vise, at de er en ny bestyrelse og stemme for at støtte os beboere.

Ligesom i sagen om de tre familier i Blågården, der til sidst fik lov til at blive boende, fordi de lokale beboere i Blågården ville beholde dem som naboer, selv om den gamle organisationsbestyrelse i fsb ville smide dem ud.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* På Bispeparkens afdelingsmøde kan alle vi beboere deltage og stemme.

Man har 2 stemmer pr. bolig. Du kan læse alle referater og andre dokumenter på bispeparken.dk under Bestyrelsen – Dagsordener og mødereferater

Vil du være med til at redde liv i Bispeparken – gratis hjerteredderkursus 8. og 16 marts 2022

Vil du være med til at redde liv i Bispeparken?

I jeres område er der mange hjertestop, og få får stød med en hjertestarter. Hjertemassage og stød med en hjertestarter er afgørende for at overleve et hjertestop.Vi gentager successen fra sidst og holder to nye kurser i genoplivning, så Bispeparkens hjertestarter kan komme i brug:

Tirsdag d. 8. marts kl. 17-18 (tilmelding senest d. 6. marts)

Onsdag d. 16. marts kl. 19-20 (tilmelding senest d. 11. marts)

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV

Forskningsprojektet CARAMBA vil undersøge om forskellige indsatser kan øge overlevelsen efter hjertestop. Til det har vi brug for din og din nabos hjælp. Du kan deltage i Hjerteforeningens kursus i genoplivning og hjertestartere. Og du kan du melde dig som hjerteløber, så du kan være hurtigt fremme, hvis en i nabolaget får hjertestop.

Mvh. Anne Juul Jørgensen, Læge og Nanna Bo Christensen, Lægestuderende

Tilmelding på sms 29 74 64 34, på mail: post@bispeparken.dk eller ved at aflevere en seddel med ordet ’hjertestarter’, dit navn og telefonnummer i postkassen ved bestyrelseskontoret Frederiksborgvej 118a

Læs invitationen her.

Arrangeres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden Akutberedskab, Bispeparkens Bestyrelse og Hjerteforeningen.


Help us save lives in Bispeparken

In your area, many people suffer from cardiac arrest, and only a few get defibrillated. Heart massage and defibrillation are crucial for survival following cardiac arrest. Therefore, we have deployed two new AED defibrillators to be used. Join a free course in heart massage and defibrillator use:

Tuesday the 8th of March at 5-6 pm (registration before the 6th of March)

Wednesday the 16th of March at 7-8 pm (registration before the 11th of March)

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV

The research project CARAMBA will investigate if an intervention can increase survival following cardiac arrest. For that, we need your, and your neighbors’ help. You can join the heart rescuer course and learn basic resuscitation. And you can volunteer as a HeartRunner, so you can step in if somebody near you suffers a cardiac arrest.

Mvh.

Anne Juul Jørgensen, medical doctor og Nanna Bo Christensen, medical student

Registration by SMS 29 74 64 34, e-mail: post@bispeparken.dk, or by delivering a note with the word ’defibrillator’, your name and Phone number in the postbox at the board office at Frederiksborgvej 118a

Read the invitation here.

Arranged in a collaboration between Region Hovedstaden Akutberedskab, Bispeparkens Bestyrelse and Hjerteforeningen.