Mit fsb – nye muligheder i beboerdemokratiet – april 2022

KOM MED TIL BORDS

Ditte og Majid har sikret din afdelingsbestyrelse en plads ved bordet, når fsb’s bestyrelse taler om jeres afdeling. Hvordan gjorde de det? De foreslog det på mødet i repræsentantskabet og fik det vedtaget. Læs her, hvad repræsentantskabets beslutninger kan betyde for dig, og hvordan du kan være med til at bestemme.

AFGØRELSE OM BISPEPARKENS HUSLEJE ER UDSAT – februar 2022

VI FORTSÆTTER ARBEJDET FOR AT SÆNKE HUSLEJEN 1. APRIL 2022

I oktober vedtog vi på Bispeparkens afdelingsmøde*, at vores huslejestigning skulle være 2,7 % mindre end den stigning på 7,5 %, som vi vedtog i september.

Altså en huslejestigning på i alt 4,8%.

Fordi 7,5 % var blevet for meget i forhold til det mål om max. 5 %, vi tidligere havde sat.

Siden har behandlingen været forsinket på den videre vej gennem systemet og i marts blev det gjort til en sag om Bispeparkens Bestyrelse skulle have lov til at fremlægge sagen direkte overfor organisationsbestyrelsen, som er den højeste bestyrelse i fsb.

Det kan vi, efter de nye regler som blev vedtaget i fsb’s repræsentantskab i august. Dermed skal vedtagelsen til godkendelse i fsb-organisationsbestyrelsen i marts.

Hvis organisationsbestyrelsen godkender vores vedtagelse, vil der ske det, at huslejen falder med 2,7 % (af 2021-huslejen). Vi mener, at det må gælde fra 1. april 2022.

Vores egen formand, Jean Thierry, som også er formand for organisationsbestyrelsen og hele fsb, kan desværre ikke stemme på det punkt, da man ikke kan stemme om den boligafdeling, man selv bor i.

Så vi håber, at et flertal af de andre i den nye fsb-organisationsbestyrelse vil vise, at de er en ny bestyrelse og stemme for at støtte os beboere.

Ligesom i sagen om de tre familier i Blågården, der til sidst fik lov til at blive boende, fordi de lokale beboere i Blågården ville beholde dem som naboer, selv om den gamle organisationsbestyrelse i fsb ville smide dem ud.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* På Bispeparkens afdelingsmøde kan alle vi beboere deltage og stemme.

Man har 2 stemmer pr. bolig. Du kan læse alle referater og andre dokumenter på bispeparken.dk under Bestyrelsen – Dagsordener og mødereferater

Vil du være med til at redde liv i Bispeparken – gratis hjerteredderkursus 8. og 16 marts 2022

Vil du være med til at redde liv i Bispeparken?

I jeres område er der mange hjertestop, og få får stød med en hjertestarter. Hjertemassage og stød med en hjertestarter er afgørende for at overleve et hjertestop.Vi gentager successen fra sidst og holder to nye kurser i genoplivning, så Bispeparkens hjertestarter kan komme i brug:

Tirsdag d. 8. marts kl. 17-18 (tilmelding senest d. 6. marts)

Onsdag d. 16. marts kl. 19-20 (tilmelding senest d. 11. marts)

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV

Forskningsprojektet CARAMBA vil undersøge om forskellige indsatser kan øge overlevelsen efter hjertestop. Til det har vi brug for din og din nabos hjælp. Du kan deltage i Hjerteforeningens kursus i genoplivning og hjertestartere. Og du kan du melde dig som hjerteløber, så du kan være hurtigt fremme, hvis en i nabolaget får hjertestop.

Mvh. Anne Juul Jørgensen, Læge og Nanna Bo Christensen, Lægestuderende

Tilmelding på sms 29 74 64 34, på mail: post@bispeparken.dk eller ved at aflevere en seddel med ordet ’hjertestarter’, dit navn og telefonnummer i postkassen ved bestyrelseskontoret Frederiksborgvej 118a

Læs invitationen her.

Arrangeres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden Akutberedskab, Bispeparkens Bestyrelse og Hjerteforeningen.


Help us save lives in Bispeparken

In your area, many people suffer from cardiac arrest, and only a few get defibrillated. Heart massage and defibrillation are crucial for survival following cardiac arrest. Therefore, we have deployed two new AED defibrillators to be used. Join a free course in heart massage and defibrillator use:

Tuesday the 8th of March at 5-6 pm (registration before the 6th of March)

Wednesday the 16th of March at 7-8 pm (registration before the 11th of March)

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV

The research project CARAMBA will investigate if an intervention can increase survival following cardiac arrest. For that, we need your, and your neighbors’ help. You can join the heart rescuer course and learn basic resuscitation. And you can volunteer as a HeartRunner, so you can step in if somebody near you suffers a cardiac arrest.

Mvh.

Anne Juul Jørgensen, medical doctor og Nanna Bo Christensen, medical student

Registration by SMS 29 74 64 34, e-mail: post@bispeparken.dk, or by delivering a note with the word ’defibrillator’, your name and Phone number in the postbox at the board office at Frederiksborgvej 118a

Read the invitation here.

Arranged in a collaboration between Region Hovedstaden Akutberedskab, Bispeparkens Bestyrelse and Hjerteforeningen.

Du kan få stadeplads på forårs-loppemarked i Bispeparken, når kirsebærtræerne blomstrer – 2022

Loppemarkedet afholdes på græsplænen på Jacob Lindbergs Vej.

Vi sørger for skilte ud til Frederiksborgvej, som viser, at der er loppemarked.

Datoen meldes ud, når kirsebærtræerne er ved at springe ud.

Det bliver en lørdag kl. 11:00-14:00

Bor du i Bispeparken, og vil du have en gratis stadeplads, så send en mail til loppemarked@bispeparken.dk med dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Pladserne tildeles efter først til mølle-princip.

Sidste frist for tilmelding til stadeplads er 10. marts 2022.

Du medbringer selv bord, tæppe, og hvad du ellers har brug for på dagen.

Datoen meldes ud ved opslag i alle opgange 1-2 uger før forventet blomstring.

Kom med til Bispeparkens coronavenlige fastelavnsfest – februar 2022

KOM MED TIL BISPEPARKENS CORONAVENLIGE FASTELAVNSFEST

Søndag d. 20. februar 2022 kl. 11-13

Vi samles foran Bispeparkens vaskeri

Alle er velkomne

Der er præmier til de Katteprins(ses)er, Kattekonger og Kattedronninger, der slår tønderne ned. Der er tre tønder, og deltagere deles op efter alder.

Slikposer deles gratis ud på dagen (så længe lager haves)

FORSLAGET OM AT MINDSKE HUSLEJESTIGNINGEN ER STADIG I BEHANDLING – DET BETYDER EN HØJERE HUSLEJE I STARTEN AF ÅRET – MEN OGSÅ STØRRE HÅB OM EN SÆNKNING SENERE – december 2022

På afdelingsmødet i september blev der vedtaget et budget med en huslejestigning på i alt 7,5% fra nytår. Vi vedtog så på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober at fordele stigningerne over to år, så huslejestigningen ved nytår skal være på 4,8% i stedet.

Dette forslag er stadig i behandling i fsb-organisationsbestyrelsen. Indtil forslaget er godkendt der eller efterfølgende i kommunen, er huslejestigningen stadig på 7,5%. Organisationsbestyrelsen tager forslaget op på det næste møde, som er i februar, hvilket betyder, at der som minimum vil være den høje husleje i januar og februar.
Forsinkelsen af behandlingen af vores vedtagelse er den dårlige nyhed.

Den gode nyhed er, at forsinkelsen af behandlingen af forslaget skyldes en udskiftning af medlemmer i fsb-organisationsbestyrelsen. Efter udskiftningen er der en langt større sandsynlighed for, at et flertal i fsb-bestyrelsen har sympati for vores vedtagelse om at udjævne huslejen mellem 2022 og 2023. Hvis den bliver godkendt, vil huslejen altså falde mindst 2,7 % igen i løbet af året, formodentlig i marts.

BISPEPARKEN ER UDE AF ALLE FIRE KRITERIER PÅ REGERINGENS TRE LISTER – december 2021

1. december 2021 Udenfor arbejde eller uddannelse Pct dømte Kun grundskole Gennemsnitsindkomst i pct af regionen
Krav for ikke at stå på de tre lister Under 40,0 Under 2,30 Under 60,0 Over 55,0
Bispeparken, København 29,1 2,12 50,6 57,5

Bispeparken opfylder altså ikke længere en eneste af de fire betingelser for at komme på regeringens tre lister. Selv med forsinkelsen og alle skævhederne i regeringens måde at opgøre tallene på.

MEN REGERINGEN HAR FUNDET PÅ EN NY LISTE TIL BISPEPARKEN OG 61 ANDRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

1. december 2021 Udenfor arbejde eller uddannelse Procent dømte Kun grundskole Gennemsnitsindkomst i pct af regionen
Krav for ikke at stå på ”ikke-listen” Under 30,0 Under 1,56 Under 60,0 Over 65,0

Til den helt nye såkaldte ”forebyggelsesliste” – altså en liste, man bliver sat på for at forebygge, at man kommer på en liste – bliver der stillet meget større krav til høj indkomst, få dømte og få udenfor arbejde eller uddannelse.

At stå på denne liste har ingen konsekvenser for os, der bor her

Men vi arbejder hårdt på at komme ud af den og på at afskaffe alle regeringens lister.

Kom til Beboerstyret Workshop onsdag 24. november 2021

Hvordan syntes du din lejlighed og Bispeparken skal være i fremtiden?

Kom til Beboerstyret Workshop
Onsdag d. 24. november 2021
Åbent mellem 18:30 og 21:00
I Beboerhuset, Bispeparken 17B

Hvad er en helhedsplan?
Og hvordan holder vi styr på den?
10 min oplæg:
Kl. 18:45
Kl. 20:00

Vi glæder os til at se jer, Bispeparkens Bestyrelse

Husk Coronapas og ID

  • Køkken
  • Badeværelse
  • Vinduer
  • Ventilation
  • Udearealer
  • Fælles Faciliteter
  • Ombygning Nybyggeri
  • Hvad skal ikke ændres?
  • EL

Læs invitationen her.

Om varslet huslejestigning på 7,5 % – november 2021

TAK FOR ET GODT AFDELINGSMØDE ONSDAG D. 27. OKTOBER 2021

DER ER TIDLIGERE BLEVET VARSLET EN HUSLEJESTIGNING PÅ 7,5 % – MEN AFDELINGSMØDET HAR VALGT AT FORDELE DEN OVER TO ÅR

På afdelingsmøderne i august og september, blev der vedtaget en  huslejestigning på i alt 7,5% i det kommende år. Det blev så vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 27. oktober 2021 at fordele stigningerne over to år, så huslejestigningen ved nytår skal være på 4,8% i stedet.

På mødet blev der også stemt for forslaget om at indstille Bispeparken til at blive ”Grøn eksempelafdeling”. Hvis Bispeparken bliver valgt til ”Grøn eksempelafdeling” vil det give os 1,5 mio kr. og medarbejderhjælp til grønne initiativer i Bispeparken, uden huslejestigninger.

AFDELINGSMØDET STEMTE DET IGENNEM, HAVD SKER DER SÅ NU?

Begge forslag vil herefter blive indstillet til organisationsbestyrelsen, som vil tage dem op til deres december møde. Her vil de beslutte hvilken afdeling, der bliver ”Grøn eksempelafdeling”.

De vil også stemme, om Bispeparken kan udføre huslejeudjævningen. Hvis de godkender forslaget, vil reduktionen i huslejestigningen kunne gælde fra starten af de nye år.

Hvis organisationsbestyrelsen derimod stemmer nej, vil forslaget skulle til behandling i kommunen, før det gælder, og sænkningen af huslejestigningen vil først kunne begynde efter at de har behandlet den.

Ekstraordinær afdelingsmøde onsdag 27. oktober 2021 kl. 18:00

Bispeparkens ekstraordinære afdelingsmøde

Onsdag 27. oktober 2021 kl. 18:00 afholdes i

Bispeparkens Beboerhus

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV.
Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV.

Bispeparken 17 B

Husk sundhedskort

Venlig hilsen

Bispeparkens Bestyrelse
www.bispeparken.dk
post@bispeparken.dk

Læs her: Afdelingsmøde.
Find: Udsendt materiale.