Du er inviteret til Bispeparkens Nytårskur – 2023

Bispeparkens Bestyrelse inviterer til nytårskur, hvor vi ønsker hinanden et glædeligt nytår og fejrer det gode samarbejde Bispeparkens venner og beboere imellem.

Receptionen holdes mandag den 16. januar 2023 kl. 15-18 i Bispeparkens Beboerhus (Bispeparken 17B). Der vil blive serveret drikkevarer og lækre snacks, og der vil blive holdt en nytårstale kl. 16.

Læg vejen forbi – vi glæder os til at se dig!

Læs invitationen her.

Bispeparkens nyhedsbrev – 22. december 2022

Udlån af ladcykler

Vores fælles ladcykler, en grøn Nihola-cykel og ”det røde lyn”, en elektrisk, lang Christiania-cykel, udlånes via Ejendomskontoret. De kan også fortælle om reglerne for udlån.

Offentliggørelsen af regeringens lister d. 1. december 2022 og Almen Modstand-demonstrationer

Bispeparken bevæger sig længere og længere væk fra regeringens lister. Ligesom flere og flere områder, der kommer ud af listerne. I København er Aldersrogade kommet ud af listerne, men deres boligselskab prøver at få dem til at gennemføre en ”omdannelse” alligevel. Tingbjerg er kommet ud af den hårde liste – stort hurra – men loven siger, at de alligevel skal gennemføre deres ”udviklingsplan”. fsb’s repræsentantskab har dog vedtaget at støtte, at de 42 handicap-venlige rækkehuse på Langhusvej bevares i stedet for at blive revet ned. Vi i Bispeparken støtter naturligvis de lokale beboere i dette.

Tak til alle jer, der deltog i Almen Modstands demonstration 1. december på Christiansborgs Slotsplads og Boligaktionens demonstration den 3. december gennem Mjølnerparken og resten af Nørrebro.

Der er meget i vejen med både at lave lister og den måde tallene bliver opgjort på.

Bispeparkens tal for 2022 er:

Kategorien ”udenfor arbejde og uddannelse” er faldet 1,9 procentpoint til 27,3 %, hvor grænsen er 40 %

”Kun grundskole” er faldet med 4,8 procentpoint til 45,8 %. Grænsen er 60 %.

”Gennemsnitsindkomst” er steget 1,3 procentpoint til 58,8 %. Grænsen er 55 %.

”Dømte” er steget ganske lidt med 0,1 %, til 2,2 % sandsynligvis fordi det samlede antal beboere, som procenten udregnes ud fra, er faldet lidt. Grænsen er faldet fra 2,4 % til 1,9 %.

Bispeparken kom ud af regeringens lister 1. december 2020. Året efter i 2021 opfandt regeringen en ny ”forebyggelsesliste” til boligområder, der ikke var på de egentlige lister. Der er vi stadig, sammen med 65 andre områder, men med forbedringerne af vores tal, er vi langsomt på vej ud af denne liste også.

Det er værd at huske på at der kun ville være 3-4 områder i hele landet tilbage på den oprindelige liste fra 2010, hvis man havde fastholdt kriterierne fra dengang. Ingen af dem i København.

Prisstigning på tørretumbler-tid

Som vedtaget på afdelingsmødet i september koster det nu 3 kroner at tørretumble i 10 minutter. Det er en prisstigning på 1 krone på grund af stigende el- og gaspriser.

Nyt link til reservation af vaskemaskiner

Reservering af vaskemaskiner sker nu via ”vasketid.dk” i stedet for ”vasketur.dk”.

Gå på skovtur ved vaskeriet

Du kan gå en tur i skoven midt i Bispeparken. Der er nu stier i den originale skov, der ligger mellem vaskeriet, legepladsen og BispeFarmen.

Bispeparkens Store Bankospil

Torsdag den 17. november 2022 blev der traditionen tro afholdt banko i Bispeparkens Beboerhus. Tak til alle, der var med. Særlig stor tak til Bispeparkens Pensionistklub, der altid står for en del af arrangementet, og som der også trådte til, da andre blev forhindrede. Bispeparkens Store Bankospil har været afholdt hvert år siden 1941.

Bispeparkens Julefest

Tak til alle, der var med til årets hyggelige julefest med Hr. Plys og Julemanden, som kunne afholdes for første gang i tre år. Som det er traditionen, blev der spist æbleskiver, uddelt gaver og danset om juletræet. I år startede julefesten med, at vi pyntede træet færdigt. Det kommer til at blive en ny tradition.

Cafe Helhedsplan

Tak for alle de mange input til Bispeparkens kommende forslag til helhedsplanen ved Cafe Helhedsplan-arrangementet i Bispeparkens Beboerhus. Vi arbejder videre med forslagene til forbedringer af bygninger, fællesfaciliteter og udearealer i den kommende tid, og der vil være flere muligheder for at være med til at skabe vores kommende forslag til den store renovering og fornyelse. Både i Cafe Helhedsplan og andre aktiviteter i foråret.

Bispeparkens Nytårskur 2023

Du er inviteret til Bispeparkens Nytårskur 2023 i Bispeparkens Beboerhus mandag den 16. januar kl. 15:00-18:00, som i år er en reception, hvor alle i Bispeparken kan komme forbi. Der holdes nytårstale kl. 16:00. Her kan vi møde hinanden og Bispeparkens samarbejdspartnere og ønske godt nytår.

Sæt kryds i kalenderen 2023 (med forbehold for ændringer)

Bispeparkens Fastelavn søndag d. 12. februar kl. 11:00-13:00 i Bispeparkens Beboerhus og foran vaskeriet.
Bispeparkens Høstfest søndag d. 20. august kl. 12:00-17:00 på en af Bispeparkens grønne plæner.
Bispeparkens Store Bankospil torsdag d. 14. november kl. 17:00-21:00 i Bispeparkens Beboerhus.
Bispeparkens Julefest søndag d. 10. december kl. 10:00-13:00 i Bispeparkens Beboerhus.

Åben kontortid i Bispeparkens Bestyrelse 2023

Tirsdag d. 17. januar og tirsdag d. 7. februar kl. 16:00-16:30 i Bispeparkens Beboerhus.

Glædelig ferietid, god jul og godt nytår

Bispeparkens Bestyrelse ønsker alle i Bispeparken glædelig ferietid, god jul og godt nytår. Julelysene på Bispeparkens store juletræ er LED, og for at spare ekstra på strømmen har vi valgt, at de kun skal være tændt fra kl. 16-22.

Læs hele nyhedsbrevet her: Bispeparkens nyhedsbrev – 22. december 2022

Cafe Helhedsplan – 30. november 2022

Kom med til åbent cafémøde. Kig forbi beboerhuset og bliv klogere på, hvad helhedsplanen betyder for dig.

Onsdag 30. november 2022 kl. 18-20, Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B, 2400 København NV.

Hør om…

  • Bispeparkens renoveringsbehov
  • Genhusning
  • Økonomien
  • Din indflydelse

Du vil også få muligheden til at fortælle os, hvad du synes om Bispeparken i dag, og hvilke drømme du har for din bolig i fremtiden.

Læs hele invitationen her: Cafe Helhedsplan Invitation 30. november 2022 kl. 18-20

DET GØR VI FOR AT SÆNKE HUSLEJEN – 1. september 2022

DET GØR VI FOR AT SÆNKE HUSLEJEN

Vi anbefaler at man ikke stemmer for forslag om andre andre udgifter end dem, som allerede er i budgettet.                                                                                                                 0,0 %

Vi foreslår, at bruge 210.000 kr. til at sænke huslejen i 2023. De var afsat som sikkerhed for cafe-projektet i 2022, og bliver ikke brugt, fordi administrationen har lejet lokalet ud til anden side.                                                                                                                                                                   – 0,3 %

Afdrag på et lån for en tidligere renovering er udløbet.              – 1,3 %

Vi betaler udgifterne til videoovervågning og en række andre projekter på et enkelt år i 2022 og derfor udløber denne udgift til 2023.                                             – 2,3 %

Fællesspisning (reelt madkuponer) til rør-byggeprojektet er også slut nu og vi har afsat 450.000 kr. mindre til fælles fællesspisning næste år.                                      – 1,0 %

Uden de prisstigninger og ekstra opsparing, som nævnes nedenfor, var huslejen altså faldet.

DERFOR STIGER HUSLEJEN SAMLET SET I ÅR

Gas- og el-regningerne er steget.

Fælles gas: 0,2 % af huslejen. Fælles el og energi: 1,4 % af huslejen. Samlet                + 1,6 %

Næsten alle vil gerne renovere Bispeparken – skifte vinduer, ordne køkkener, få mere strøm, sørge for at alt er up-to-date. Det kan vi gennem en helhedsplan.

Vi skal selv have en del af pengene i kassen – derfor har vi i august 2021 på afdelingsmødet, hvor alle beboere kan deltage – vedtaget at opspare ekstra 4,2 % i år,

4,5 % fra 2023 og 4,5 % fra 2024.                                                                                                                                        + 4,5 %

Der er også en række andre ekstra udgifter, blandt andet:

Øget administrationsbidrag til fsb administrationen                    + 0,4 %

Højere pris på renovation (skrald)                                                  + 0,3 %

Mindre overskudsudligning fra de tre foregående år                  + 0,3 %

Generelle prisstigninger og lønstigninger

SÅ DET ER GODT, AT VI HAR SPARET PÅ DE POSTER, DER NÆVNES ØVERST

ÆNDRINGER I DEN NÆRE OG FJERNE FREMTID:

Vandmålerne i lejlighederne er planlagt til at virke fra 1. februar, og derfra tages vand ud af huslejen og man betaler kun for det vand, som man selv bruger.

Når affaldshåndteringsprojektet engang er færdigt, så står det til at spare os for 0,4 % af huslejen.

Bispeparkens Bestyrelse

Bispeparkens Høstfest søndag den 21. august 2022 kl. 12-17

Bispeparken holder den årlige Høstfest søndag den 21. august 2022 kl. 12-17 på Grønningen (plænen med flagstangen).

Vi fester for en god høst og for flere almene boliger

Søndag den 21. august 2022 kl. 12-17 på den store plæne

Vil du hjælpe til? Skriv til Bestyrelsen på post@bispeparken.dk

Burger:
Øko/vegansk                     10 kr.
Øko/halal okse                  15 kr.
Sodavand 5 kr. for et glas.
Betaling med MobilePay.

Slush-Ice, popkorn og is

Live musik

Ponyridning

Loppebod til 20 kr.
Bestil på post@bispeparken.dk
(først til mølle for bord)

Kom og tal med Beboerprojekt Nordvest

Lær at betjene en hjertestarter – hør nærmere på dagen

(Programmet er med forbehold for ændringer)
Festudvalget og Bispeparkens Bestyrelse

Se plakaten her.

Bispeparkens Nyhedsbrev – juni 2022

Læs hele nyhedsbrevet her:

Bispeparkens nyhedsbrev – 28. juni 2022

BISPEPARKENS HUSLEJEUDJÆVNING UNDERKENDT AF KOMMUNEN

Kommunen har sagt nej til, at vi kan nedsætte huslejen med 2,7 % resten af året, som vi ellers havde vedtaget. Til gengæld får vi så en tilsvarende lavere huslejestigning til nytår.

Københavns kommunes tilsyn har afgjort, at de mener, at det oprindelige vedtagne budget er retvisende – uden den senere vedtagne huslejeudjævning.

Det har de ret til at mene, men der god grund til at mene, at de ikke har ret i det, de mener.

For budgettet uden huslejeudjævning er reelt misvisende på to punkter, nemlig en udgift til husleje på 210.000 kr., som vi ikke har, fordi det lokale er blevet lejet ud, og et indkøb på 30.000 kr. som i virkeligheden allerede var betalt af 2021-penge, da vi kom til nytår 2021/2022. Desuden har vi fået Bispeparkens regnskab for 2021, som viser et overskud på 850.000 kr. Det er vores penge, og de kunne lægges direkte ind i vores opsparing.

Disse tre beløb tilsammen kunne dække den vedtagne huslejesænkning resten af 2022.

Interessant nok er der ikke nævnt et eneste pengebeløb, men kun lovparagraffer, i kommunens afgørelse, der ellers fortæller, at den handler om økonomi.

Desuden skriver de, at de ”giver fsb medhold”, men Bispeparkens afdelingsmøde er vel ligeså meget fsb, som fsb’s organisationsbestyrelse er ?

Et argument ville kunne tale for, at sige nej til vores vedtagelse om huslejeudjævning.

Det er prisstigningerne i samfundet efter at krigen i Ukraine er begyndt.

Men det nævner de slet ikke, og de er også først startet lang tid efter vores vedtagelse.

VI HAVDE RET: HUSLEJESTIGNING BLIVER LAVERE NÆSTE ÅR – TRODS HØJE PRISSTIGNINGER I SAMFUNDET

I Bispeparkens Bestyrelse havde vi forudsagt en lav huslejestigning til nytår på 1,5 % –

1,9 %. Trods, at vi inkluderet i dette sparer 4,5 % ekstra op til den store helhedsplans-renovering. Derfor vores forslag om at udjævne stigningen mellem 2022 og 2023.

Med en stigning på el og gas på 1,7 % af huslejen og andre prisstigninger lander vores forslag på i alt 4,1 % i en tid hvor de almindelige prisstigninger er højere end det.

Vi stemmer om dette budgetforslag på afdelingsmødet i september.

Andre mente, at stigningen ville blive mindst 4,5 % plus prisstigninger på el og gas og alt det andet. Men vi ligger altså langt under.

Så det var heldigvis vores forudsigelse, der var rigtig.

TILLYKKE TIL ALLE STUDENTER OG ALLE ANDRE, DER ER FÆRDIGE MED EN UDDANNELSE

I Bispeparken og alle andre store almene boligområder får flere og flere en studenterhue, et svendebrev, en videregående eller en anden uddannelse. Især unge, men også andre.

Stort tillykke til jer alle.

GOD SOMMER

Bispeparkens Bestyrelse holder ferie i juli måned – fra 24. juni til 1. august.

Sekretariatet vil dog arbejde noget af tiden.

Vi ønsker alle en god og solrig sommer.