Rekordstort overskud i 2023

Næsten 4 millioner kr. (3.967.682 kr.) var overskuddet i 2023.

Dette overskud bliver i Bispeparkens økonomi og burde sikre,
at der ikke er brug for at sætte huslejen op til næste år.

Det store overskud kommer især af, at vi kunne få et billigere
lån end forventet til vores rørprojekt, omlægning af et andet
lån, uforudsete renteindtægter på vores store opsparing,
lavere el-forbrug og el-priser, og at vi har sparet på vandet.

Når Bispeparkens Bestyrelse har godkendt regnskabet, kan du
se det på hjemmesiden. Der vil også være en orientering og
mulighed for at få svar på spørgsmål på afdelingsmødet 4. juni.

Læs hele nyhedsbrevet for april her

Bispeparkens Nye Genbrugsstationer og de fældede træer

I løbet af de seneste par uger er anlægsarbejdet til Bispeparkens Nye Genbrugsstationer gået i gang. Det forventes at genbrugsstationerne kan tages i brug i starten af oktober.

Som mange nok har bemærket, medfører anlægsarbejdet rydning af krat og træer på nogle af de 6 lokationer.

Du kan se detaljerede kort over dette på Bispeparkens Vaskeri.

På næste bestyrelsesmøde diskuterer bestyrelsen, hvordan det fremadrettet kan sikres, at vi i Bispeparken har opdateret viden om, hvilke træer der eventuelt skal fældes i forbindelse med anlægsprojekter, og hvordan de fældede træer bliver erstattet. I København skal fældede træer erstattes.

Træfældningen var ikke nævnt i forslaget om affaldsløsning (de nye genbrugsstationer), som vi vedtog i 2020 på afdelingsmødet, hvor alle os, der bor i Bispeparken kan deltage og stemme. Bag Tagensvej/Tuborgvej er placeringen desuden blevet ændret siden da.

Brandmyndighederne har desuden stillet nogle andre krav til vores brandveje, og derfor er der også blevet ryddet krat i den forbindelse.

Vi har fået spørgsmål om, der er fuglereder i træerne. Det har landskabsarkitekten oplyst, at der ikke er, og at anlægsgartnerne generelt er opmærksomme på problematikken.

Undervejs i gravearbejdet har man på Rønningsvej fundet gamle sporvognsskinner, som du kan se på billedet nedenfor.

Det andet billede viser et af de genplantede træer.Du kan læse resten af nyhedsbrevet for april 2024 her.

 

Bispeparkens Nye Genbrugsstationer er på vej

Arbejdet med at bygge de underjordiske beholdere og standerne over jorden til vores seks nye genbrugsstationer starter her i foråret 2024. De forventes færdige i slutningen af august.

De fem genbrugsstationer vil stå de samme steder som vores nuværende affalds-/genbrugshuse, den sidste vil være overfor Bispeparken 20-21 – tæt på vaskeriet.

Projektet er vedtaget på afdelingsmødet i november 2020.

Det forventes at projektet samlet set giver en besparelse. Med det nye system skal medarbejderne nemlig ikke bruge så meget tid på affaldshåndtering, og bliver dermed frigjort til andre opgaver, som vi ellers køber håndværkere til.

Flere nyheder fra marts måneds nyhedsbrev, finder du ved at følge linket.

Områdefornyelsen hjælper med affalds- og genbrugsprojektet

Vi er meget glade for at kunne fortælle, at vi i Bispeparken i 2024 får gratis hjælp af Områdefornyelse Bispebjerg Bakke og Københavns Kommune med at kigge på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at sortere affald og genbruge i Bispeparken. Det kan spare os for mange penge.

Derfor kommer de i vaskeriet og til fællesarrangementer og snakker med dem af os, der har lyst til at fortælle om, hvordan vi gør i dag, og hvad vi godt kunne tænke os i forhold til genbrug og affaldssortering. Du kan også få tips med på vejen, hvis du har spørgsmål til hvilket affald, der skal i hvilken beholder. De vil også hjælpe os med, hvordan man kan finde gode indretningsløsninger til smart sortering i lejlighederne.

Du kan læse resten af nyhedsbrevet fra marts her.