Kommissorium for driftsudvalget

Kommissorium for driftsudvalget

Et kommissorium bruges til at beskrive formålet med f.eks. et udvalg, og de opgaver et udvalg har. Det fortæller med andre ord, hvilket grundlag udvalget skal arbejde på.

Driftsudvalget afholder formøde med driften inden et tilhørende bestyrelsesmøde, for der at rejse spørgsmål, der ønskes besvaret af driften inden bestyrelsesmødet.

Fra 2016: Leverer deltagere til Formandsrådet (Driftsrådet) i driftsfællesskabet Bispebjerg (maks. 3 medlemmer, formand i Bispeparkens Afdelingsbestyrelse er født medlem)

Driftsudvalget konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.

Kontakt

Kontakt for beboere i Bispeparken: Kontakt til Driftsudvalget sker ved henvendelse til Bispeparkens bestyrelse, gerne via e-mail.


Således vedtaget af Bispeparkens Bestyrelse den 24. februar 2015.