Havegruppen

(Foreningen Bispeparkens Havegruppe)

Havegruppen Bispeparken

Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe) er en beboergruppe og et kreativt og socialt fællesskab. Ud over den årlige generalforsamling i Foreningen Bispeparkens Havegruppe holder gruppen møder nogle gange om året og taler om havebrug og dyrkning af altankasser og plantekasser.

Medlemskab af Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe) er nødvendig og giver mulighed for, at søge Bispeparkens Aktivitetsudvalg om tilskud til fælles indkøb af jord, frø & planter samt haveredskaber. Udover at afprøve økologisk dyrkning af planter, buske og træer giver medlemskabet mulighed at iværksætte nye fælles projekter i form af bistade eller drivhus. Foreningen Bispeparkens Havegruppe kræver af medlemmerne, at de skal være med til at udføre fælles arbejdsopgaver i forbindelse med foreningen samt nyttehaverne og plantekasserne. Derudover kan der planlægges fælles foredrag og workshop samt udflugter, hvor du kan blive inspireret og dygtiggøre dig i bæredygtigt havebrug fx vilde planter, frugtdyrkning og kompostering.

Møder

Indkaldes af bestyrelsen i Foreningen Bispeparkens Havegruppe.

Møderne holdes normalt i Bispeparkens Afdelingsbestyrelses mødelokale på Frederiksborgvej 118A.

gloves-clippers

Bliv medlem

Du skal henvende dig til Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe). Du kan eventuelt kontakte Bispeparkens Bestyrelsessekretariat, som vil videreformidle din henvendelse til Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe). Du kan også besøge os på Facebook i gruppen ”Bispeparkens køkkenhaveinitiativ”. Foreningen Bispeparkens Havegruppe har på deres generalforsamling 3. marts 2024 indført betaling af kontingent startende med foreningsåret 2024. Kontakt Havegruppen for oplysning om aktuel størrelse af kontingent.

Kontakt

Kontakt Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe) på mail havegruppen@bispeparken.dk eller kontakt eventuelt Bispeparkens Bestyrelsessekretariat på mail post@bispeparken.dk eller telefon 2974 6434.

Dagsordener og mødereferater med mere

Hent Adobe ReaderDisse nedenstående dokumenter (filer) her på Bispeparkens Beboerforenings hjemmeside kan downloades som pdf-filer. Disse pdf-filer kan man se, gemme og printe, hvis man har installeret programmet Acrobat Reader.

Rækkefølge: Nyeste dokument øverst.


2024…

Foreningen Bispeparkens Havegruppe – Bispefarmen – Havekasseoversigt 19. marts 2024

Dagsordener og mødereferater med mere er fremover tilgængelig for medlemmer ved henvendelse til Foreningen Bispeparkens Havegruppe – Bispefarmens bestyrelse på mail havegruppen@bispeparken.dk.

2023…

Dagsordener og mødereferater med mere er fremover tilgængelig for medlemmer ved henvendelse til Foreningen Bispeparkens Havegruppe – Bispefarmens bestyrelse på mail havegruppen@bispeparken.dk.

2022…

.

2021…

Dagsordener og mødereferater med mere er fremover tilgængelig for medlemmer ved henvendelse til Foreningen Bispeparkens Havegruppe – Bispefarmens bestyrelse på mail havegruppen@bispeparken.dk.

Gældende vedtægter juli 2021: Foreningen Bispeparkens Havegruppe – Bispefarmen – vedtægter per 2021

Foreningen Bispeparkens Havegruppe – Bispefarmen – vedtægter per 2021Original

2020…

Dagsordener og mødereferater med mere er fremover tilgængelig for medlemmer ved henvendelse til Foreningen Bispeparkens Havegruppes bestyrelse på mail havegruppen@bispeparken.dk.

2019

Gældende fortegnelse behandling personoplysninger: Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Foreningen Bispeparkens Havegruppe af 25. juli 2019 (PDF)

Gældende Privatlivspolitik: Foreningen Bispeparkens Havegruppes Privatlivspolitik af 24. juli 2019 (PDF)

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Bispeparkens Havegruppe 5. juni 2019

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde i Foreningen Bispeparkens Havegruppe 21. april 2019

Referat af Stiftende generalforsamling for Foreningen Bispeparkens Havegruppe 21. april 2019

Gældende forretningsorden April 2019: Forretningsorden for Foreningen Bispeparkens Havegruppe

Gældende ordensreglement April 2019: Ordensreglement for Foreningen Bispeparkens Havegruppe

Foreningen Bispeparkens Havegruppe stiftet 2019 vedtægter per 2019

Foreningen Bispeparkens Havegruppe stiftet 2019 vedtægter per 2019Original

Bispeparkens Havegruppe: Indkaldelse Stiftende Generalforsamling og Konstituerende bestyrelsesmøde den 21. april 2019

Forretningsordener for Havegruppens nedsatte udvalg

Bemærk: Disse udgaver af forretningsorderne er udelukkende til orientering, det er altid den udgave, som Foreningen Bispeparkens Havegruppe udleverer, der er den gældende.

Foredrag- og Grøn Café i “Fælleshus i det Fri” – Udvalget DANSK februar/marts 2024

Lecture- and Green Café in “Fælleshus i det Fri” – Committee ENGLISH February/March 2024

Udflugtsudvalg Havegruppen DANSK juli 2023

Excursion Committee ENGLISH july 2023

Skurudvalg Havegruppen DANSK juni 2023

Shed-and Area-Care Group/Committee ENGLISH june 2023

Fond udvalg Havegruppen DANSK juli 2023

Fund Application Committee ENGLISH july 2023

Festudvalg Havegruppen DANSK juli 2023

Party-and Catering/Kitchen-Committee ENGLISH july 2023

Drivhus udvalg Havegruppen DANSK juli 2023

Greenhouse-and Gårdrums-Suggestions Committee ENGLISH july 2023

Skabelon(er) til inspiration for Foreningen Bispeparkens Havegruppes Bestyrelse

Foreningen Bispeparkens Havegruppes bestyrelsesmødeSKABELON (PDF)

Foreningen Bispeparkens Havegruppes bestyrelsesmødeSKABELON (MS Word)

Foreningen Bispeparkens Havegruppe Indkaldelse generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmødeSKABELON (PDF)

Foreningen Bispeparkens Havegruppe Indkaldelse generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmødeSKABELON (MS Word)

BispeFarmen

Læs mere her om BispeFarmen.

.

garden-spring