Din Betjent

Din Betjent styrker trygheden lokalt

Din Betjent styrker trygheden lokalt.
Din Betjent styrker trygheden lokalt.

Din Betjent er lokale politibetjente, der skal bringe borgere og politi tættere på hinanden og styrke trygheden lokalt.

Københavns politikreds er inddelt i en række mindre områder, og i hvert område er der mindst én lokal betjent tilknyttet. Han eller hun er “Din Betjent”.

Betjentene arbejder for at styrke trygheden og løse lokale problemer, der optager dig. De har et stort kendskab til dit lokalområde og er i tæt kontakt med beboere, virksomheder, skoler, ungdomsklubber og andre institutioner.

Du kan bruge de lokale betjente som en aktiv samarbejdspartner. De kan fx hjælpe med at:

  • Håndtere problemer eller uro i dit lokalområde
  • Deltage i aktiviteter med børn og unge i området
  • Holde oplæg om politiets arbejde og lovgivning
  • Besøge din arbejdsplads, sportsklub eller forening
  • Arrangere såkaldte tryghedsvandringer, hvor du og naboerne udpeger utrygge steder i området

Bispebjerg

Din Betjent: 6155-2143
Der kan IKKE sendes SMS.

Mail: kbh@politi.dk

Ved alarmopkald ring: 1 1 2
Ved serviceopkald ring: 1 1 4

Husk

Hvis du akut har brug for politiet – fx ved et igangværende indbrud, et overfald eller færdselsuheld – skal du altid ringe 1-1-2.
Ønsker du at anmelde en sag, hvor der ikke er behov for akut udrykning, kan du gøre det på 1-1-4 eller www.politi.dk.

Evt. elektronisk post sendes til: kbh@politi.dk

Ikke elektronisk post sendes til:

Københavns Politi
Politigården
1567 København V.

Din Betjent styrker trygheden lokalt.

Læs mere her: www.dinbetjent.dk