Bestyrelsen

.

Bestyrelse

.

Bestyrelsen har, efter valgene på det seneste afdelingsmøde, konstitueret sig således at…

Bestyrelsens logoBispeparkens bestyrelse består af:

Jean Thierry, forperson (2023-2025)
Erik Østergaard, 1. næstforperson (2022-2024)
Jan Hansen, 2. næstforperson (2022-2024)
Annette M. Hansen, kasserer (2023-2025)
Abdullahi Hassan Anshur (2022-2024)
Alice Lyster (2023-2024)
Iman Kurdi (2022-2024)
Nabina Karkee (2023-2025)
Tine Elisabeth Larsen (2022-2024)
Zeinab Farah Mohamud (2023-2025)
Per Bauer Sørensen (2023-2025)
Magnus Liljeberg, 1. suppleant (2023-2024)
Anne Rosengård, 2. suppleant (2023-2024)

Jan Hansen, valgt til 2. næstforperson på og fra Bestyrelsesmøde 6. november 2023.

Ovenstående oversigt tilrettet med ovenstående ændringer indarbejdet.

I parentes efter de enkelte medlemmer og suppleanter er deres valgperiode angivet.

Forpersongruppen

Bispeparkens Bestyrelses Forpersongruppe består af forperson, 1. og 2. næstforperson.

Regler omkring indsupplering i afgående medlems periode.

 • Citat fra referat af Organisationsbestyrelsens møde 4. februar 2020:

Derudover blev stillet spørgsmål om suppleanters valgperiode. Hvis en suppleant indtræder i en afdelingsbestyrelse, er det så for resten af det udtrædende medlems valgperiode?

Hertil blev oplyst, at suppleanten ikke indtræder i det afgående medlems valgperiode. Suppleanten sidder frem til næste valghandling.

.

Minimumskrav til en afdelingsbestyrelse.

  • Citat fra referat af fsb’s Repræsentantskabsmødes møde 25. maj 2023:

Afdelingsbestyrelser kan fortsætte til næste ordinære afdelingsmøde, så længe over halvdelen af medlemmerne stadig sidder i bestyrelsen.
Dermed blev gældende praksis for, hvad man gør, hvis medlemmer forlader en afdelingsbestyrelse, stadfæstet.

.

Pil højreForretningsorden for Bispeparkens Bestyrelse


Andre valg foretaget på et afdelingsmøde

Revisor(er):

?, 1. revisor (2022-2024) – ikke valgt

?, 2. revisor (2023-2025) – ikke valgt

?, 1. revisor-suppleant (2023-2024) – ikke valgt

?, 2. revisor-suppleant (2023-2024) – ikke valgt

Forperson for Bispeparkens Aktivitetsudvalg (Afdelingsmødevalgt):

Per Bauer Sørensen, (2023-2025)

Ovenstående oversigt(er) tilrettet med ovenstående ændringer indarbejdet.

I parentes efter de enkelte medlemmer og suppleanter er deres valgperiode angivet.


Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen sikrer, at de beslutninger, beboerne har taget på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet.

• Indkalder alle beboere til afdelingsmødet og planlægger mødet.

• Fremlægger regnskab for de aktiviteter, der foregår i Bispeparken i løbet af året.

• Deltager i den årlige bygningsgennemgang, hvor skader og mangler registreres. Bestyrelsen er derefter med til at planlægge og prioritere nye projekter og vedligeholdelse af bygninger og grønne arealer.

• Deltager i budgetmøde med fsb’s administration og driftslederen og kan komme med forslag til ændringer og tilføjelser.

• Planlægger og udfører arrangementer og projekter i Bispeparken til glæde for beboerne.

Hvem bestemmer hvad?

Læs om “Opgaver og kompetencer” her: Hvem bestemmer hvad?.

Årets gang i afdelingsbestyrelsen

Læs om “Årshjul giver overblik” her: Årets gang i afdelingsbestyrelsen.

Hvis du bliver valgt til afdelingsbestyrelsen

BL – Danmarks Almene Boliger (Boligselskabernes Landsforening) Pjece: Ny i afdelingsbestyrelsen (November 2006) (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

fsb Pjece: Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen (maj 2011) (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

fsb Pjece: Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen – printvenlig (maj 2011) (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det).

Åben kontortid

Bestyrelsens åbne kontortid: Se siden Kontakt Bestyrelsen.

Kontakt bestyrelsen

Kontakt til et, flere eller alle bestyrelsesmedlemmer…

Kontakt Bestyrelsen.

Sommerferie

Palmetræ strandscene (sommer)Det er en mangeårig tradition i Bispeparken, at Bispeparkens Bestyrelse holder sommerferielukket hele juli (typisk alle uger, som har julidage).

Vidste du at:

Alle medlemmer af Bispeparkens Bestyrelse er beboere i Bispeparken og bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen bestemmer intet, men det gør vi alle som beboere på afdelingsmødet.

Bestyrelsen har, på beboernes vegne, indflydelse på forslag (og budgetforslag) til forelæggelse for beboerne på et afdelingsmøde, og bestyrelsen medvirker efterfølgende til, at beboernes beslutninger på et afdelingsmøde bliver ført ud i livet.

Jo mere aktiv man selv er, både som beboer og som bestyrelsesmedlem, desto større indflydelse kan man få.

Man behøver ikke være medlem af bestyrelsen, for at gøre en indsats i Bispeparken.

Afdelingsmødet bestemmer alt, bestyrelsen bestemmer sådan set ikke noget.

I en stor boligafdeling som Bispeparken er det naturligt, at bestyrelsen ikke ved alt, men får information fra andre beboere, som vi så giver videre til ejendomskontoret.

For denne bebyggelse er udlejer her boligafdelingen, altså Bispeparken. Det betyder, at vi som beboere betaler for ejendommens udvendige vedligeholdelse, renholdelse af udearealer, snerydning med meget mere via vores husleje. Bispeparken er en selvstændig økonomisk enhed, hvor udgifter og indtægter er i balance, så der ikke sidder en ejer og tjener på os.

Servicekoncept

Udvalg og klubber

Bispeparken har også udvalg og klubber:

Udvalg i Bispeparken:

Som beboer kan man være aktiv i et eller flere udvalg eller stille forslag om at lave et udvalg eller starte en klub op – kontakt Bestyrelsen, gerne via mail.

Et kommissorium bruges til at beskrive formålet med f.eks. et udvalg, og de opgaver et udvalg har. Det fortæller med andre ord, hvilket grundlag udvalget skal arbejde på.

Tovholder:
Forventninger til tovholdere: Spørger medlemmerne om, hvornår de kan mødes f.eks. via Doodle, og lægger første møde på et tidspunkt, hvor alle, der har svaret kan.
Mødekalender for møderne i resten af sæsonen lægges af det første udvalgsmøde.
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. oktober 2016.

Liste over Udvalg i Bispeparken:

  • Børne-/ Ungdomsbestyrelse – Beboerprojekt
  • Bispeparkens Aktivitetsudvalg [nedsat på et afdelingsmøde]
  • Arrangement & festudvalg
  • Grønt omstillingsudvalg (kampagne) *)
  • BispeFarmen (tidligere Køkkenhaveinitiativet) – Beboerprojekt *)
  • Nyhedsbrevsudvalget: Nyhedsbrevsredaktion/kommunikation **)
  • Hjemmesideudvalget (Kommissorium for Hjemmesideudvalget) [nedsat på et afdelingsmøde]
  • Energi-, Teknik- og Miljøudvalg *)
  • Cykeludvalg [nedsat på et afdelingsmøde] *)
  • Driftsudvalget (Kommissorium for driftsudvalget)
  • Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg (Kommissorium for Bygnings- og vedligeholdelsesudvalget)
  • Regnskab- og økonomiudvalget *)
  • Hundeudvalg [nedsat på afdelingsmøde 2020]
  • Bispeparkens udvalg for regler om uddeling af aktivitetsmidler
  • Bispeparkens Husordensudvalg

*) Overgår senest fra 17. september 2018 til behandling i Bestyrelsen.
**) Varetages senest fra 17. september 2018 af formandskabet i Bestyrelsen.

Klubber i Bispeparken:

Som beboer kan man være aktiv i et eller flere udvalg eller stille forslag om at lave et udvalg eller starte en klub op – kontakt Bestyrelsen, gerne via mail.

Liste over Klubber i Bispeparken:

samt…

  • Bispeparkens Ungdomsklub (BUK), Bispeparken 17 A, 2400 København NV. Telefon: 35 81 52 49. Webside: Københavns Kommune (Fritids- og ungdomsklubber København).

Kontakt Bispeparkens Beboerforening

Kontakt Bispeparkens Beboerforening.

Kontakt Bispeparkens Beboerforening 2.


Nogle beslutninger:


Retningslinjer for sekretariatsansvarlig i Bispeparkens Bestyrelse.

Bestyrelsen træffer beslutning om de overordnede retningslinjer for sekretariatets opgaver.

Formandskabet (sekretariatsfølgegruppe) udmønter disse retningslinjer til konkrete detaljerede og prioriterede opgaver, som videregives medarbejder(ne) via den sekretariatsansvarlige.

Bestyrelsen foreslår og indstiller den sekretariatsansvarlige til godkendelse til opgaven som sekretariatsansvarlig af fsb’s administration.

Alle opgaver og deres prioriteringer til sekretariatsmedarbejderne gives gennem den sekretariatsansvarlige.

Den sekretariatsansvarlige forelægger og inddrager aktivt formandskabet (sekretariatsfølgegruppe) i alle beslutninger vedrørende sekretariatet, herunder i de ugentlige prioriteringer af sekretariatets opgaver.

I hastetilfælde ved mindre beslutninger kan den sekretariatsansvarlige træffe og meddele beslutning til sekretariatet, dog skal formandskabet (sekretariatsfølgegruppe) straks orienteres herom via e-mail eller sms.

Den sekretariatsansvarlige deltager i regelmæssige møder med sekretariatets personale hver 14. dag. Alle beslutninger skal dog forlods være forelagt i formandskabet (sekretariatsfølgegruppe), ligesom nye emner først skal forelægges i formandskabet (sekretariatsfølgegruppe) før der meddeles beslutning.

Formandskab (sekretariatsfølgegruppe) og den sekretariatsansvarlige kan aftale afgrænsning af definition for “mindre beslutninger”.

Den sekretariatsansvarlige har pligt til at deltage i regelmæssige møder med formandskabet (sekretariatsfølgegruppe), hvor sekretariatets opgaver kan blive behandlet og prioriteret. Disse møder kan i visse tilfælde blive afholdt via mail, dog gælder at hvis blot en i formandskabet (sekretariatsfølgegruppe) ønsker et fysisk møde, skal dette indkaldes og såvidt muligt afholdes indenfor 1 uge.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 22. august 2017.


Forretningsgang for indkøb af mad til arrangementer i Bispeparken

(Gælder for indkøb foretaget via Bestyrelsessekretariatet eller for Bestyrelsen og udvalg)

Overordnede krav (vedtaget af Bispeparkens Bestyrelse):

Mad skal være økologisk i videst muligt omfang

Det skal være muligt at spise vegetabilsk (vegansk)

Eventuelt kød skal være halalslagtet

Så vidt muligt: årstidens råvarer, kooperativt (altså foreningsejet og demokratisk styret), fair trade (for varer fra ulande), gerne lokale varer.

Generelle krav:

Budget for madudgifter til arrangementer skal overholdes

Ingredienser indkøbes over nettet efter indkøbsliste eller anden aftale med kontaktpersonen, eller indkøbes af frivillige efter forudgående aftale med kontaktpersonen.

Standardindkøbssted:

Coop er kooperativt og har et stort udvalg i de ønskede varer, derfor er coop.dk et oplagt standardindkøbssted, og (Dagli)Brugsen/fakta/Irma er oplagt til evt. suppleringskøb.

Omkring opskrifter og servering:

Mad må ikke i sig selv være stærkt krydret (der må gerne være chili o.l. ved siden af)

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 5. september 2017.


Forslag: Bestyrelsen skal vedtage principper for materiale til infoskærme og hjemmeside

Beslutning: Hidtidig praksis følges fortsat. Bispeparkens Bestyrelse bestemmer selv, hvad der skal stå på Bispeparkens infoskærme, hjemmeside og egne sociale medie-profiler.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 8. august 2023.


.