Projekt: Helhedsplan – renovering i Bispeparken

Bispeparken Helhedsplan

.

En helhedsplan er en samlet plan for de arbejder, som vi ønsker udført i afdelingen. Det betyder, at den kan indeholde forslag omkring både bygningerne, boligerne, udearealerne og det boligsociale.


Bispeparkens Helhedsplan

En helhedsplan skal indeholde alle de aspekter, der sikrer, at en boligafdeling forbliver attraktiv både bygningsmæssigt, driftsmæssigt og boligsocialt nu og i de kommende 10-20 år.

Bispeparkens afdelingsmøde har i 2013 givet fsb mandat til, i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse, at udvikle en helhedsplan for afdeling 1-22 Bispeparken.

En helhedsplan giver adgang til økonomisk støtte og billige lån fra Landsbyggefonden.

Hovedoverskrifterne i helhedsplanen kan være:

  • Genopretning af bygningerne f.eks. udskiftning af vandrør, el-ledninger, gulve og vinduer
  • Forbedringer af boligerne, f.eks. modernisering af badeværelser og køkkener
  • Nye døre: f.eks. entredøre og opgangsdøre med elektronisk låsesystem
  • Forskønnelse og forbedringer af udearealer

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan er en samlet plan for de arbejder, som vi ønsker udført i afdelingen. Det betyder, at den kan indeholde forslag omkring både bygningerne, boligerne, udearealerne og det boligsociale.

Hvorfor en helhedsplan?

Gennem 45 år har vi i Bispeparken betalt mange millioner kroner til Landsbyggefonden. De penge har vi ikke selv kunnet bruge til at renovere Bispeparken. Det er en af grundene til, at vi trænger meget til at renovere nu. For at kunne få adgang til at bruge nogle af de penge, vi har indbetalt, skal der i første omgang udarbejdes en helhedsplan.

Hvornår går arbejdet i gang?

Arbejdet med en helhedsplan kan tage flere år. Efter at afdelingsmødet har besluttet at processen skal sættes i gang er indsendt en ansøgning om foreløbig helhedsplan, og senere i processen kan vi danne beboergrupper, som får indflydelse på projektet.

Efterfølgende, i samarbejde med fsb, foreslår Bispeparkens Bestyrelse derefter et samlet forslag til endelig helhedsplan, som forelægges et nyt afdelingsmøde. Hvis afdelingsmødet godkender forslaget, sendes ansøgning til Landsbyggefonden. Derefter forhandles der med Landsbyggefonden og Københavns kommune om, hvad og hvor meget der kan gives tilladelse og tilskud til. På endnu et afdelingsmøde forelægges planen med økonomiske konsekvenser for afdelingsmødet. Først derefter kan byggearbejdet gå i gang.

Hvad koster det?

Det koster ikke noget for os i Bispeparken at sætte udviklingen af helhedsplanen i gang. Udviklingsarbejdet betales af fsb’s dispositionsfond.

Der er ikke nogen risiko ved at sætte helhedsplansprocessen i gang. Vi kan stoppe eller ændre processen ved at stemme nej undervejs, hvis den går i en retning som vi ikke ønsker, f.eks. med huslejestigninger.

Udvikling af en helhedsplan for Bispeparken, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i november 2013, er påbegyndt.

fsb Administration har også (24. juni 2021) oprettet denne side: bispeparken.fsb.dk og helhedsplanbispeparken.fsb.dk

.

Bispeparken Helhedsplan

.

Hent Adobe ReaderDisse nedenstående dokumenter (filer) her på Bispeparkens hjemmeside kan downloades som pdf-filer. Disse pdf-filer kan man se, gemme og printe, hvis man har installeret programmet Acrobat Reader.

Rækkefølge: Nyeste dokument øverst.

Dokumenter Helhedsplan (nyhedsbreve, varslinger og tidsplaner) omdelt/udsendt til beboerne.

2024

Dagsorden til møde om Bispeparkens Helhedsplan 11. juni 202427. juni 2024

Dagsorden til møde om Bispeparkens Helhedsplan 21. maj 2024 21. maj 2024

2023

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Bispeparken 17. august 2023

Værd at vide – Bispeparken Helhedsplan  15. marts 2023

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 13. juni 2023 med PLADS om helhedsplan 9. august 2023

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 19. april 2023 med PLADS om helhedsplan 9. august 2023

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 21. marts 2023 med PLADS om helhedsplan 9. august 2023

Cafe Helhedsplan 2 Invitation 14. marts 2023 kl. 14-21 7. marts 2023

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 7. februar 2023 med PLADS om helhedsplan 9. august 2023

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 17. januar 2023 med PLADS om helhedsplan 17. februar 2023

2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 2. november 2022 med PLADS om helhedsplan 23. januar 2023

Cafe Helhedsplan Invitation 30. november 2022 kl. 18-20 22. november 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 4. oktober 2022 med PLADS om helhedsplan 22. november 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 31. august 2022 med PLADS om helhedsplan 25. oktober 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 11. august 2022 med PLADS om helhedsplan 25. oktober 2022

Plakat udeareal workshop rundtur september 2022 3. september 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 20. juni 2022 med PLADS om helhedsplan 17. august 2022

Referat Bilag 1 Bispeparkens Bestyrelse møde 20. juni 2022 med PLADS om helhedsplan 17. august 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 9. juni 2022 med PLADS om helhedsplan 17. august 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 25. maj 2022 med PLADS om helhedsplan 17. august 2022

Referat Bilag 1 Bispeparkens Bestyrelse møde 25. maj 2022 med PLADS om helhedsplan 17. august 2022

Info fra fsb: Beboerne i Bispeparken 1- 4 må ikke bruge altanen mod gården – juli 2022.

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 12. maj 2022 med PLADS om helhedsplan 8. juni 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 3. maj 2022 med PLADS om helhedsplan 23. maj 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 11. april 2022 med PLADS om helhedsplan 9. maj 2022

Referat Bilag 1 Bispeparkens Bestyrelse møde 11. april 2022 med PLADS om helhedsplan 9. maj 2022

Referat Bilag 2 Bispeparkens Bestyrelse møde 11. april 2022 med PLADS om helhedsplan 9. maj 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 8. april 2022 med PLADS om helhedsplan 9. maj 2022

Referat Bilag 1 Bispeparkens Bestyrelse møde 8. april 2022 med PLADS om helhedsplan 9. maj 2022

PowerPoint oplæg fra Lokalt kursus i Landsbyggefonden og HHP finansiering 20. april 2022 25. april 2022

Lokalt kursus i Landsbyggefonden og HHP finansiering 20. april 2022 17. april 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 29. marts 2022 med PLADS om helhedsplan 11. april 2022

Referat Bilag 1 Bispeparkens Bestyrelse møde 29. marts 2022 med PLADS om helhedsplan 11. april 2022

.

Bispeparkens Bestyrelses Grundværdier og Spilleregler for mødeorden:

11.04.2022

10.03.2022

.

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 10. marts 2022 med PLADS om helhedsplan 28. marts 2022

Referat Bilag 1 Bispeparkens Bestyrelse møde 10. marts 2022 med PLADS om helhedsplan 28. marts 2022

Referat Bilag 2 Bispeparkens Bestyrelse møde 10. marts 2022 med PLADS om helhedsplan 28. marts 2022

Referat Bilag 3 Bispeparkens Bestyrelse møde 10. marts 2022 med PLADS om helhedsplan 28. marts 2022

Referat Bilag 4 Bispeparkens Bestyrelse møde 10. marts 2022 med PLADS om helhedsplan 28. marts 2022

Referat Bilag 5 Bispeparkens Bestyrelse møde 10. marts 2022 med PLADS om helhedsplan 28. marts 2022

Referat Bispeparkens Bestyrelse møde 8. februar 2022 med PLADS om helhedsplan 11. marts 2022

Referat Bilag 1 Bispeparkens Bestyrelse møde 8. februar 2022 med PLADS om helhedsplan 11. marts 2022

Referat Bilag 2 Bispeparkens Bestyrelse møde 8. februar 2022 med PLADS om helhedsplan 11. marts 2022

Politiske målsætninger for helhedsrenovering i Bispeparken 7. marts 2022 (Organisationsbestyrelsen har derfor den 7. marts 2022 vedtaget politiske mål for helhedsrenoveringen, som skal indgå sammen med de lokale ønsker, de faktiske fysiske muligheder samt diverse krav og byggetekniske standarder.)

Referat Bispeparkens Bestyrelse opstartsmøde 19. januar 2022 med PLADS om helhedsplan 19. januar 2022

Referat Bilag 1 Bispeparkens Bestyrelse opstartsmøde 19. januar 2022 med PLADS om helhedsplan 19. januar 2022

Referat Bilag 2 Bispeparkens Bestyrelse opstartsmøde 19. januar 2022 med PLADS om helhedsplan 19. januar 2022

Noter fra beboerstyret workshop i Bispeparken november 2022 19. januar 2022

2021

Beboerstyret Workshop 24. november 2021 om helhedsplan 18. november 2021

Bispeparkens krav til arbejdet med bygningsfysisk Helhedsplan for Bispeparken 9. august 2021

2020

Forslag 5: Forslag til tilføjelser til Beboernes Forandringsplan for Bispeparken: (Bispeparkens afdelingsmøde oktober 2020) 22. december 2020

2019

Beboernes Forandringsplan for Bispeparken 17. juni 2019

2017

Status på helhedsplanen for Bispeparken september 2017

Status på helhedsplanen for Bispeparken februar 2017

2016

Formål og proces fysiske helhedsplaner Udarbejdet af: fsb Administration – Generel vejledning

2015

Referat Landsbyggefondens besigtigelse foreløbig helhedsplan for Bispeparken 16. juni 2015

Status på helhedsplanen for Bispeparken maj 2015 – med bestyrelsens kommentarer

2014

Januar 2013 [skal være januar 2014] – Foreløbig helhedsplan – Afd. 1-22 Bispeparken

2009

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget (tilstandsrapport) for Bispeparken fra maj-august 2009 udarbejdet af Wormslev NRGi Rådgivning A/S – Bilag til: Januar 2013 [skal være januar 2014] – Foreløbig helhedsplan – Afd. 1-22 Bispeparken (omtalt på side 10 i denne)

Bispeparken byggenyt

Helhedsplan (fysislk)


Generel information om helhedsplaner

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan omfatter renoveringer og fremtidssikring af en boligafdeling. Helhedsplanen kan også indeholde boligsociale indsatser. Helhedsplaner bliver udviklet sammen med beboere og afdelingsbestyrelse, og der skal stemmes om den på afdelingsmødet.

Hvorfor tager det så lang tid?

Der er kø til støtte i Landsbyggefonden, og så er der mange trin i en helhedsplan, som tager tid, for eksempel beboerproces, godkendelse i Landsbyggefond og kommune, afstemning, projektering og udbud. Det tager flere år.

Hvad er Landsbyggefonden?

Landsbyggefonden er de almene beboeres kollektive opsparing. Det er lovreguleret, hvor meget og hvordan pengene må bruges. Landsbyggefonden kan blandt andet støtte belastede boligafdelinger, der ikke for egne penge kan få lavet de ting, som kan sikre, at boligafdelingen er attraktiv også om 10-20 år. Landbyggefondens støtte er i form af billige lån til renovering og modernisering, og den kan også give huslejestøtte. Det, der kan støttes, er det, der ligger ud over det almindelige .

Trin i en helhedsplan

  1. Forberedelse
  2. Udvikling
  3. Afklaring
  4. Afstemning
  5. Renovering
1. Forberedelse

Organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelse og administration drøfter boligafdelingens udfordringer. Kommunen informeres, og Landsbyggefonden kommer med vurdering.

2. Udvikling

Beboerne skal give mandat til den foreløbige helhedsplan. Beboerprocess med idéudvikling. Der laves tilstandsrapport og budgetoverslag. Første version af helhedsplanen.

3. Afklaring

Kommunen informeres om helhedsplan. Landsbyggefonden behandler helhedsplan. Besigtigelse og tilpasning af planen.

4. Afstemning

Afdelingsmøde, hvor beboerne stemmer om helhedsplanen. Her kendes budgettet. Hvis beboerne stemmer ja, går sagen til endelig behandling i kommune og Landsbyggefond.

5. Renovering

Udbud på byggeopgave. Præcis planlægning af byggeforløbet. Håndværkere, i nogle boligafdelinger i flere år.

FAQ / OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) Helhedsplan

Du kan finde svar på nogle af dine spørgsmål…
fsb - I renoverer - Værd at vide
fsb – I renoverer – Værd at vide

som typisk dukker op i forbindelse med renoveringer
og helhedsplaner på fsb.dk?
Læs mere på fsb.dk her.

Fra ide til renovering – fem faser

Læs mere her: Fra ide til renovering – fem faser

.


Fra ide til renovering – fem faser

Fra ide til renovering – fem faser
fsb - De fem faser i en renovering
fsb – De fem faser i en renovering

En renovering går typisk fra opstart over forundersøgelse til planlægning og udførelse for til sidst at nå afslutning. Læs om faserne her.

HER KAN DU SE ALLE FEM FASER I EN RENOVERING

Hent flyer De fem faser i en renovering – februar 2020

Hent flyer opstart – februar 2020

Hent flyer forundersøgelse – februar 2020

Hent flyer planlægning – februar 2020

Hent flyer udførelse – februar 2020

Hent flyer afslutning – februar 2020

.

fsb Administration har også (24. juni 2021) oprettet denne side: bispeparken.fsb.dk og helhedsplanbispeparken.fsb.dk