Afsluttede projekter

Projekter afsluttet i 2024:

 • Udskiftning af vandinstallationer og faldstammer, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 18. september 2017.

Projekter afsluttet i 2023:

 • Videoovervågning – i kældre og ved garageanlægget, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 9. august 2021
 • Videoovervågning – af Bispeparkens Genbrusstationer, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 9. august 2021
 • Forslag om udlejning af Bispeparkens Beboerhus og Bispeparkens Gæsteværelse til beboere i andre afdelinger efter aftale, , som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 16. maj 2023
 • Forslag om at ”En fælles Tilgang” kan være god inspiration i det fremtidige arbejde i Bispeparken, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 28. november 2023

Projekter afsluttet i 2022:

 • Anskaffelse af en ekstra dele-elladcykel til udlån til alle medbeboere, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 9. august 2021
 • Biodiversitet: Grøn pakke med blomstereng, brombær og fuglekasser & Danske bær og danske nøddetræer, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020

Projekter afsluttet i 2021:

 • Hunde tilladelse (afholdelse af urafstemning), som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020. Urafstemning afsluttet d. 30. juni 2021.
  Urafstemningen fik følgende resultat: 382 Nej – 68,1 % Nej, 179 Ja – 31,9 % Ja
  Det er altså fortsat ikke tilladt at holde hund i Bispeparken.
 • Bispeparken godkender, at Integrationshuset Kringlebakken får mulighed for at anlægge en have ved deres lokaler (på bagsiden af opgangen Tuborgvej 256), som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020
 • Opstilling af et ekstra cykelstativ ud for Tagensvej229 og yderligere afsat midler til et cykelstativ, som kan placeres efter behov i Bispeparken, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020
 • Opsætning af tavle med FORSAMLING FORBUD ved garageanlæg, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020. Opsat april 2021.
 • Opsætning af to skraldespande op ad væggen i området ved Bispeparken 39, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020
 • Opsætning af en vejledning til hvordan maskinerne kan indstilles til at vaske 30° i vaskeriet, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020

Projekter afsluttet i 2020:

 • Etablering af pullert ved indkørsel til garageanlægget, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. juni 2019.
 • Etablering af fodgængerovergang med zebrastriber og eventuelt skilte ved Plænen ud for Bispeparken nr. 33 til 34, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. juni 2019. (Utilstrækkelige midler afsat til dette forslag, som derfor ikke kunne gennemføres.)
 • Bestyrelsen skal arbejde for at holde alle skakterne åbne. Forudsætningen for ændringsforslaget er, at det skal op på nyt afdelingsmøde, hvis det bliver en bekostelig arbejdsopgave, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 16. september 2019.
 • Forundersøgelse af muligheden for at etablere en ny affaldsløsning, der skal ses på muligheden for at etablere nedgravede containere i terræn, at etablere mobilsug eller centralsug (evt. tilsluttet til eksisterende skakte) samt at etablere affaldshuse med rullecontainere i terræn (lågene på skraldecontainerne er alt for tunge, og det er en bekymring bestyrelsen skal tage med i undersøgelsen), som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 16. september 2019.
 • Plantekasser i metal til haverne ved Foreningen Bispeparkens Havegruppe, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 16. september 2019.
 • Vi skal have målt om der er PCB i luften – december 2019, som besluttet af Organisationsbestyrelsen. Resultatet af målingerne forventes at være klar i foråret 2020. Resultat: Der er ingen PCB i luften.
 • Forundersøgelse af håndtering af regnvand, både daglig regn og regnvand i forbindelse med skybrud, om dette vand kan holdes på Bispeparkens egne matrikler, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 16. september 2019.
 • Deltagelse i boligsocial indsats “Beboerprojekt Bispebjerg” 1. januar 2017 – 31. december 2020, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2016. Projektet kaldes også for boligsocial helhedsplan. Læs mere her.

Projekter afsluttet i 2019:

 • Etablering af skillevæg i kælder under Tagensvej 231, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 10. september 2018.
 • Brugerstyring af varme i beboerhus, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 14. maj 2018.
 • Der skal måles, om der er for høje mængder af den radioaktive gas radon i bygningerne i Bispeparken, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 8. maj 2017. Resultat: Der er ikke målt forhøjet radon hos os – juli 2019

Projekter afsluttet i 2018:

 • Der opsættes cykelstativer på den tidligere p-plads 19 over for Bispeparken 21, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 10. september 2018.
 • Højere lyd på dørtelefoner ved opgangsdøre, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 14. maj 2018.
 • Vejbump på vejen ved Bispeparken 34-39, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 18. september 2017.
 • Fjernelse af papircontainere bl.a. ved opgang Tagensvej 233, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 18. september 2017.
 • Lokalet Tagensvej 227 (Bestyrelsessekretariat, Bestyrelsesmødelokale samt ramme for forskellige beboeraktiviteter), som vedtaget på afdelingsmødet i september 2015. (Udgået ved ændring af adresse til Frederiksborgvej 118 A.)
 • Forprojekt om udvidelse af regnvandsanlægget, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i februar 2015.

Projekter afsluttet i 2017:

Projekter afsluttet i 2016:

 • Grøn Strukturplan Bispeparken. En grøn strukturplan kortlægger de bærende grønne strukturer og fremhæver kvaliteterne i udearealerne. Den indeholder desuden en række anbefalinger til, hvad der kan gøres, så de grønne områder ved fsb’s boliger også i fremtiden kan fremstå frodige, indbydende og af høj kvalitet. Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Filstørrelse: 78 MB eller Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Komprimeret Filstørrelse: 18 MB. Den grønne strukturplan er udarbejdet som et redskab til afdelingsbestyrelsen, beboere, medarbejdere, andre beslutningstagere og eksterne rådgivere. Beslutningen om at få udarbejdet grønne strukturplaner kom i forlængelse af et ph.d.- projekt, som fsb, i samarbejde med SBi, fik udarbejdet i perioden 2011-14. Ph.d.-projektet undersøgte og kortlagde kvaliteter i landskabet i udvalgte boligafdelinger i fsb. En af konklusionerne i projektet var at få udarbejdet grønne strukturplaner som et fælles styringsværktøj for alle, der udfører arbejder i arealerne uden for husene. Derfor vedtog Organisationsbestyrelsen i december 2014, at der skulle udarbejdes grønne strukturplaner for 10 af fsb´s afdelinger.
 • Deltagelse i boligsocial indsats “Beboerprojekt Bispebjerg” 2013-16, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2012. Projektet kaldes også for boligsocial helhedsplan. Læs mere her.
 • Højvandssikring af kloakker, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i februar 2015. Download dokumenter (nyhedsbreve, varslinger og tidsplaner) omdelt/udsendt til beboerne.
 • Nye døre og låsesystem, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i februar 2015. Download dokumenter (nyhedsbreve, varslinger og tidsplaner) omdelt/udsendt til beboerne.
 • Forprojekt om batteriprojekt og osmoseprojekt, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2015. Resultat:Undersøgelsen er foretaget i samråd med afdelingsbestyrelsen og fsb’s miljø- og energikonsulenter. Det blev konkluderet, at Bispeparkens behov og status for teknologierne og regler gør, at det ikke økonomisk kan svare sig at arbejde videre med de to projekter.
 • Forprojekt om Internet & TV. Resultat:Nyt projekt: Etablering af nyt netværk til internet og tv i Bispeparken

Projekter afsluttet i 2015:

 • Digital opmåling af Bispeparken til brug for elektronisk syn, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2014.
 • Indførsel af bilbegrænset zone i den indre del af Bispeparken ved opsætning af bomme mellem blokke, der ligger på Frederiksborgvej samt ud for opgang Bispeparken 11/12, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2013.

Projekter afsluttet i 2014:

 • Urafstemning om tilladelse til at holde hund
  • Under afdelingsmødet 5. september 2014 var der et forslag om at holde hund. Dette forslag blev sendt til urafstemning.
 • Sortering af affald

Projekter afsluttet i 2013:


Hvis du vil læse mere om disse projekter, benyt søgefunktionen på hjemmesiden eller vælg fra kategorierne i højre side.

Pil højreKategori: Afsluttede projekter