Jubilæum: Bispeparken 60 år 1941-2001

Jubilæum: Bispeparken 60 år 1941-2001 (pdf)

Tekstversion:


Side 1 af 8 (afskrift):

Bispeparken

60 år

1941-2001


Side 2 af 8 (afskrift):

Afdelingsbestyrelsen

Ejendomsfunktionærerne

Jubilæumsblad
Udgivet af Bispeparkens Beboerforening i anledning af Bispeparkens 60 års jubilæum.

Redaktion:
Brit Palmqvist
Kaj Thomsen
Svend Aage Larsen
Hanne Andersen
Allan Andersen

Oplag: 1100

Trykkeriet, Tuborgvej 252

Redaktionen takker tidligere og nuværende beboere, der er kommet med beretninger og billeder.


Side 3 af 8 (afskrift):

Minder fra 40-50’erne i Bispeparken

April 1941 flyttede vi, Henrik 1 år, Ulla 4 år, Ingerlise 7 år og vore forældre til Jacob Lindbergsvej 5. 2. th. i 2 1/2 værelse.

Blok 2, Rønningsvej, Tagensvej og Jacob Lindbergsvej var for de børnerige familier. Der skulle være mindst 3 børn + forældre i lejligheden. Kvistlejlighederne var dog ofte beboet af personale fra Bispebjerg Hospital, familier med færre børn eller enlige.

Det var rigtig rart at bo på Jacob Lindbergsvej, stor legeplads, græsplæne, masser af legekammerater at være venner med og blive uenige med.

Vi færdedes også meget rundt om i Bispeparken, her boede vores moster og nogle skolekammerater.

Nogle af drengene kom ofte i strid med “Rønningsbisserne, Tagensbisserne og Kantorbisserne”.

Når drengene var på togt fordrev vi piger tiden med at hinke, sjippe, spille terre og “land”. Vi legede sanglege, spillede bold over sporvognssløjfens hus, eller vi legede med dukker på græsplænen eller på trappeopgangen. Vi øvede også sketch og sange, som vi optrådte med når der var luftalarm. Det var ikke afskrækkende at være i kælderen, vi fik slik og legede. Hvordan de voksne havde det, ved jeg ikke.

Af og til kom der gårdsangere og -musikanter, som vi fulgte et langt stykke på vej.

Også fotografer kom og samlede børnene og tog gruppe- og enkeltbilleder, som de solgte til forældrene.

Til fastelavn var der tøndeslagning på den runde legeplads og udklædningen var meget fantasifuld trods stor knaphed på materialer. Om sommeren på skovtur med bus, derefter hestevogn, blandt andet til Frederiksdal, hvor vi spiste vor madpakke og fik slik og sodavand.

Også sommerfester med boder og gøgl blev der afholdt.

Herlige julefester med juletræ og julemand og anden underholdning i Folkets Hus ( Ungdomshuset ) på Jagtvej. Sjovt at glide på strømpefødder på det store, glatte gulv.

Vi havde stor respekt for gårdmændene. Listegårdmanden ( gik altid i gummisko ) og Ørnen var nogle af dem. Klokken otte skulle gårdene være ryddet for børn og legetøj. Sommeraftener legede vi ude på Frederiksborgvej. Vi boede lige over chokoladeforretningen, så hejste vi en kurv ned fra altanen og der blev købt is og slik som blev trukket op.

Den lange kældergang under hele blokken var en yndet legeplads. Der stod nogle af gårdmandens vogne, som vi drønede rundt med.

Da jeg var 13 – 14 år startede en ungdomsklub i et kælderlokale ved Rønningsvej/Tagensvej. Der kom jeg en tid, men pladsen var trang, og der skete ikke rigtig noget. Siden kom klubhuset med børne-, ungdoms- og voksenaktiviteter.

Indtil 1978 boede vore forældre på Jacob Lindbergsvej. Det var vemodigt at pakke og forlade det sted, hvor vi havde haft en dejlig barndom.

Ingerlise Geert Asfeldt (tidl. Jensen)


Side 4 af 8 (afskrift):

Vask og rengøring i 40- og 50’erne

Jeg flyttede ind på Jacob Lindbergsvej 5 2.th. i foråret 1941, 4 år gammel.

Den 7. i hver måned var det min mors vaskedag. Vi havde en meget moderne vaskekælder.

[Nogle af børnene fra gården på Jacob Lindbergsvej 1942]

Vasketuren startede dagen før kl. 18. så lagde mor tøjet i blød i soda i et stort kar af træ. Når tøjet havde stået i blød natten over, blev det næste morgen slæbt fra karret, med en vaskepind, over på vaskebænken og så over i gruekedlen til kogning. Herefter blev det igen med vaskepinden slæbt over i Vølund vaskemaskinen, hvor det stod og skvulpede frem og tilbage et passende stykke tid. Herefter på vaskebænken igen og så over i det store kar, hvor tøjet blev skyllet og vredet flere gange i iskoldt vand. Kulørt tøj blev lagt direkte i vaskemaskinen.

Vandet blev opvarmet med gas. Når man åbnede for gassen lød det som en helt lille eksplosion og der kom nogle kæmpestore flammer under vaskemaskinen. Vi skulle huske at købe gasmønter hos gårdmanden. Senere kom der selvvirkende vaskepulver, så behøvede tøjet ikke at ligge i blød. Tøjet blev hængt i tørrekælderen og dagen efter blev det rullet på den store elektriske rulle, som ligeledes blev opvarmet med gas. Da vi blev store nok, var vi somme tider med mor nede og vaske og rulle. Det var utrolig hårdt at slæbe alt det tunge våde tøj fra karret til gruekedlen og til vaskemaskinen, men det var hyggeligt at rulle. Jeg kan endnu se min mor for mig vaske storvask med store gummistøvler på.

Et par gange om året skulle der bankes tæpper. Der var to bankestativer der kunne benyttes på ganske bestemte tider om dagen. Tæpperne blev rullet sammen, kastet over stangen, og så tævede vi på dem med en tæppebanker. Vi børn syntes egentlig det var skægt, men hvor har det været besværligt for mor at flytte møbler og slæbe tæpperne ned. En skønne dag blev der dog skaffet en støvsuger, en Nilfisk. Den blev købt af en sælger ved døren. Mange ting blev solgt ved dørene: børster, kurve, bøger, malerier, julekort, sprællemænd osv. osv.

[Pigefødselsdag i gården på Jacob Lindbergsvej 1946]

Ulla Geert Jensen


Side 5 af 8 (afskrift):

BISPEPARKEN DE SIDSTE 10 ÅR

I de 10 år der er gået, siden vi fejrede 50 års jubilæum, er der sket en hel del i Bispeparken.

Da vi havde fået det nye beboerhus i 1989, blev det muligt for os at holde julefest for børnene, det har vi gjort hvert år siden december 1990.

1990 blev også det år, hvor vi tændte juletræet på legepladsen foran vaskeriet for første gang.

Vi fik også i 1991 en beboerklub, som fik navnet Uglen.

I 1992 bliver den store legeplads ved vaskeriet indviet. 1993 blev det år, hvor beboerforeningen flyttede til nye lokaler på Frederiksborgvej 118 E, og dermed gav plads til at pensionisterne kunne få egne lokaler, nemlig dem der før havde huset beboerforeningen.

I 1993 fik blok 6 lukket deres altaner.

I 1997 blev der efter en rokade i garageanlægget lavet plads til alle de nye dyre maskiner, Bispeparken nu har, og som følge deraf blev pyramiden bygget.

I 1998 startede så den store renovering af tage og altaner i blok 7 og 8 samt renovering af garager.

I perioden siden sidste jubilæum har vi også fået malet kældre over en årrække, som netop er afsluttet i 2001.

I 1999 blev en forretning ved siden af beboerforeningen ledig, så af praktiske grunde flyttede ejendomskontoret fra Jacob Lindbergsvej 2 i porten til Frederiksborgvej 118 D.

Derved blev det gamle ejendomskontor ledigt og der indrettede vi så en beboerlejlighed, som beboerne kan leje til deres gæster, i starten gik det lidt langsomt med udlejningen, men sidste års regnskab har vist, at det var en god ide med den lejlighed.

Vi har også løbende fået udskiftet faldstammer, lavet forskellige vandbesparende foranstaltninger samt reparation af asfalt og udskiftning af fliser.

Der er sat orienteringsskilte op med plan over Bispeparken.

Vi holder nu høstfest hvert år, og først da det toldfrie salg blev afskaffet, stoppede de ture til Tyskland, som vi ellers var så glade for.

Efter mange år med en tom flagstang har vi endelig fået anskaffet en vimpel, hvorpå der står Bispeparken, så for fremtiden er det ikke kun Uglen, vi har som kendetegn.

Når vi ser tilbage, er det ikke småting, vi har fået lavet de sidste 10 år, både af de ting der var en nødvendighed for Bispeparkens vedligeholdelse, men også noget af lidt mere festlig karakter til glæde for alle beboerne i Bispeparken.

Brit Palmqvist
Formand


Side 6 af 8 (afskrift):

Program

for

Bispeparkens 60 års jubilæum

fredag 18. maj 2001 og lørdag 19. maj 2001

fredag 18. maj 2001

Kl. 14.00 – 17.00

Reception for beboere, håndværkere og Bispeparkens venner

i teltet på Jacob Lindbergsvej 8

lørdag 19. maj 2001

Kl. 12.00 – 17.00

Underholdning for børnene
Og
Rundtur med tog i Bispeparken for børn og voksne

Ved Beboerhuset og Ungdomsklubben

Kl. 18.00 – 24.00

Middag med efterfølgende dans
Menu:
Oksehøjreb og Vildsvin med tilbehør
Dessert

i teltet på Jacob Lindbergsvej 8

Salg af billetter til middagen (børn kun ifølge med voksne).

mandag 23. april og tirsdag 24. april 2001 fra kl. 12.00 – 13.00 og fra kl. 17.00 – 18.00
torsdag 26. april fra kl. 12.00 – 13.00 og fra kl. 17.00 – 18.00

Pris for voksne Kr. 100.00 inkl. 1 glas vin, øl, eller vand
Pris pr. børn under 12 år Kr. 50.00 inkl. 1 vand

Egne drikkevarer må ikke medtages på festpladsen


Side 7 af 8 (afskrift):

Fastelavn

Fastelavn med tøndeslagning har Bispeparken altid holdt for børnene. Tøndeslagningen foregår altid på pladsen foran vaskeriet, hvor kattekonger og kattedronninger bliver kåret. De mindste børn er dog inde i beboerhuset. Det har altid været et festlig indslag, at se børn klædt ud som yndige prinsesser, prinser, klovne, trolde, og hvad man ellers har haft fantasi til at udstyre de kære børn med.

Efter tøndeslagninger er der sodavand, fastelavnsboller og underholdning, inden godteposerne bliver uddelt som afslutning på festen.

Julefest

Som optakt til julens glæder har vi, siden vi fik beboerhuset, holdt julefest for beboerne.

Nissefar og Nissemor leger med børnene, der danses om juletræet, og mange af julens dejlige salmer og sange bliver sunget.

Børnene får naturligvis en lille gave og godtepose med hjem.

Juletræsfesten er meget populær ikke alene børnefamilierne, men også voksne uden børn finder vej til dette arrangement, det er vi meget glade for.

Høstfest

Høstfesten er af nyere dato. Eftersommeren kan både være køn og lidt vemodig.

Den kolde mørke tid er på vej, derfor danner denne fest en værdig afslutning på en forhåbentlig dejlig sommer.

Høstfesten bliver om eftermiddagen mest holdt som en fest for børnene, hvor vi hvert år prøver at finde på noget, de syntes er morsomt.

Vi har børne- og voksen tombola, salg af mad, vand, øl, og vin.

Aftenen er forbeholdt de voksne, da er det deres tur til at hygge sig til lidt god musik og en svingom.


Side 8 af 8 (afskrift):

Bispeparken 2001


Dannebrog - dansk flag

Læs mere om…