Overdragelse af løsøre

Overdragelse af løsøre

Bemærk: Denne udgave (side) med information er udelukkende til orientering, det er altid den udgave, som Ejendomskontoret udleverer, der er den gældende.

I Bispeparken kan du sælge eller give dine ejendele til den nye beboer, når du selv flytter. Det hedder at overdrage løsøre.

Du skal selv aftale overdragelsen med den nye beboer. Det er ikke fsb, som står for det. Du skal selv skabe kontakt og sørge for, at I begge udfylder en fælles overdragelseserklæring, inden du flytter.

Hent blanket: Erklæring om overdragelse af løsøre

Ting, du må overdrage (positivlisten vedr. overdragelse af løsøre)

Bispeparken har på det ekstraordinære afdelingsmøde den 8. maj 2017 samt den 14. maj 2018 vedtaget, at man kan overdrage følgende ting (og ikke andet):

Af indvendigt inventar/løsøre kan kun overdrages:

Komfur (herunder nedfældet komfur), indbygningsovn og indbygningsmikrobølgeovn, vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, emhætte, køle/fryseskab samt specialtilpassede og monterede gardiner. Fra 14. maj 2018 også: Lysinstallationer og løsøre i badeværelser samt reoler og hylder, der ikke dækker for syn af vægge og gulve.

Af udvendigt inventar/løsøre kan kun overdrages:

Markiser, paraboler og fastmonterede varmelamper.

fsb’s organisationsbestyrelse har besluttet, at der skal gælde følgende regler i forbindelse med muligheden for overdragelse af inventar og løsøre:

  • Der kan kun overdrages løsøre, hvis ejendomskontoret i forbindelse med fraflytningen kan gennemgå alle dele af lejemålet og gennemføre de nødvendige behandlinger fx af vægge og gulve
  • Overdragelse kan afslås – eller kan undtagelsesvis tillades på vilkår – hvis ovennævnte betingelser ikke er opfyldt. Tilladelse eller afslag gives af ejendomskontoret
  • Overdragelse kan endvidere kun ske for inventar/løsøre, der opfylder de almindelige installationskrav, herunder lovlig tilslutning og tilstrækkelig kapacitet, samt efter fsb’s eventuelle anvisninger og krav til forsikringsdækning og under hensynstagen til afdelingens udvendige råderetskatalog, facadedeklarationer, husorden mv.
  • Fraflyttende og indflyttende beboer skal underskrive en erklæring, hvorefter indflyttende beboer påtager sig al ansvar for inventar/løsøret, herunder fx fejlagtig installation af vaskemaskine og eventuelle følgeskader

Det forekommer jævnligt, at en fraflyttende beboer ønsker at overdrage inventar og løsøre til en indflyttende beboer, så inventaret/løsøret forbliver i boligen. Ofte er sådant inventar/løsøre købt og indrettet specielt til den pågældende bolig og bliver måske smidt ud, når boligen fraflyttes, selvom den nye beboer kunne have gavn heraf. Ved overdragelse af inventaret/løsøret til den indflyttende beboer undgås unødigt spild af ressourcer. Andre boligorganisationer har en lignende ordning.