Bispeparkens Nyhedsbrev – juni 2022

Læs hele nyhedsbrevet her:

Bispeparkens nyhedsbrev – 28. juni 2022

BISPEPARKENS HUSLEJEUDJÆVNING UNDERKENDT AF KOMMUNEN

Kommunen har sagt nej til, at vi kan nedsætte huslejen med 2,7 % resten af året, som vi ellers havde vedtaget. Til gengæld får vi så en tilsvarende lavere huslejestigning til nytår.

Københavns kommunes tilsyn har afgjort, at de mener, at det oprindelige vedtagne budget er retvisende – uden den senere vedtagne huslejeudjævning.

Det har de ret til at mene, men der god grund til at mene, at de ikke har ret i det, de mener.

For budgettet uden huslejeudjævning er reelt misvisende på to punkter, nemlig en udgift til husleje på 210.000 kr., som vi ikke har, fordi det lokale er blevet lejet ud, og et indkøb på 30.000 kr. som i virkeligheden allerede var betalt af 2021-penge, da vi kom til nytår 2021/2022. Desuden har vi fået Bispeparkens regnskab for 2021, som viser et overskud på 850.000 kr. Det er vores penge, og de kunne lægges direkte ind i vores opsparing.

Disse tre beløb tilsammen kunne dække den vedtagne huslejesænkning resten af 2022.

Interessant nok er der ikke nævnt et eneste pengebeløb, men kun lovparagraffer, i kommunens afgørelse, der ellers fortæller, at den handler om økonomi.

Desuden skriver de, at de ”giver fsb medhold”, men Bispeparkens afdelingsmøde er vel ligeså meget fsb, som fsb’s organisationsbestyrelse er ?

Et argument ville kunne tale for, at sige nej til vores vedtagelse om huslejeudjævning.

Det er prisstigningerne i samfundet efter at krigen i Ukraine er begyndt.

Men det nævner de slet ikke, og de er også først startet lang tid efter vores vedtagelse.

VI HAVDE RET: HUSLEJESTIGNING BLIVER LAVERE NÆSTE ÅR – TRODS HØJE PRISSTIGNINGER I SAMFUNDET

I Bispeparkens Bestyrelse havde vi forudsagt en lav huslejestigning til nytår på 1,5 % –

1,9 %. Trods, at vi inkluderet i dette sparer 4,5 % ekstra op til den store helhedsplans-renovering. Derfor vores forslag om at udjævne stigningen mellem 2022 og 2023.

Med en stigning på el og gas på 1,7 % af huslejen og andre prisstigninger lander vores forslag på i alt 4,1 % i en tid hvor de almindelige prisstigninger er højere end det.

Vi stemmer om dette budgetforslag på afdelingsmødet i september.

Andre mente, at stigningen ville blive mindst 4,5 % plus prisstigninger på el og gas og alt det andet. Men vi ligger altså langt under.

Så det var heldigvis vores forudsigelse, der var rigtig.

TILLYKKE TIL ALLE STUDENTER OG ALLE ANDRE, DER ER FÆRDIGE MED EN UDDANNELSE

I Bispeparken og alle andre store almene boligområder får flere og flere en studenterhue, et svendebrev, en videregående eller en anden uddannelse. Især unge, men også andre.

Stort tillykke til jer alle.

GOD SOMMER

Bispeparkens Bestyrelse holder ferie i juli måned – fra 24. juni til 1. august.

Sekretariatet vil dog arbejde noget af tiden.

Vi ønsker alle en god og solrig sommer.

FLD’s afslutningsarrangement i Bispeparken – 18. august 2022

Torsdag den 18. august 2022 fra kl. 14.00 – 17.00

Afvent og læs mere på plakaten som opsættes senere.

Der vil være hoppeborg, Slush-Ice, kebabvogn og kridt til børnene.

Arrangementet vil foregå på græsplænen med flagstangen ved den midlertidige pavillonby.

Arrangementet er under planlægning, så der kan ske ændringer.

Finn L & Davidsen

HVORDAN ER DET MED DEN STORE RENOVERING – DEN FYSISKE HELHEDSPLAN – OG PENGENE? – 20. april 2022 kl.17-20

KOM MED TIL LOKALT KURSUS:

HVORDAN ER DET MED DEN STORE RENOVERING –
DEN FYSISKE HELHEDSPLAN – OG PENGENE?

Kom med og hør en konsulent fra fsb’s administration samt en beboer fra en afdeling, der har vedtaget en helhedsplan.

Bliv klogere på Helhedsplanens økonomi

Stil dine spørgsmål og deltag i snakken

Onsdag 20. april 2022 kl. 17-20

i Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B

Arrangeret af Bispeparkens Bestyrelse og Munkevangens afdelingsbestyrelse

BISPEPARKENS VEDTAGELSE OM HUSLEJEUDLIGNING LIGGER NU TIL AFGØRELSE I KOMMUNEN – april 2022

FLERTALLET I fsb’s ORGANISATIONSBESTYRELSE VAR IKKE PARAT TIL AT STØTTE OS I AT GØRE HUSLEJESTIGNINGEN MINDRE I ÅR OG STØRRE NÆSTE ÅR FOR AT UDLIGNE DEN STORE STIGNING, VI HAR HAFT I ÅR OG DEN LILLE STIGNING, VI KAN FORUDSE NÆSTE ÅR

TAK TIL DE ORGANISATIONSBESTYRELSES-MEDLEMMER, DER STØTTEDE OS

VIRKELIGHEDEN ER NU, AT VI HAR ET OVERSKUD FRA SIDSTE ÅR OG EN EKSTRA  HUSLEJEINDTÆGT PÅ TAGENSVEJ 227, SOM KAN BETALE FOR, AT VI KAN NEDSÆTTE HUSLEJEN 2,7 % I RESTEN AF 2022.

HVIS KOMMUNEN TILLADER DET

Hvis kommunen alligevel ikke vil støtte vores vedtagelse, så bliver huslejestigningen mindre til næste år. Og vi forudser, at den vil være lille, selv om vi sparer mere op til den store helhedsplans-renovering.

Ligesom at vi allerede har haft alle de stigninger, der skulle til for at betale rørprojektet, så kommer vi også til at betale finansieringen af helhedsplans-renoveringen før den går i gang.

Så der ikke bliver ekstra stigninger bagefter.

APRIL 2022

Bispeparkens Bestyrelse

Mit fsb – nye muligheder i beboerdemokratiet – april 2022

KOM MED TIL BORDS

Ditte og Majid har sikret din afdelingsbestyrelse en plads ved bordet, når fsb’s bestyrelse taler om jeres afdeling. Hvordan gjorde de det? De foreslog det på mødet i repræsentantskabet og fik det vedtaget. Læs her, hvad repræsentantskabets beslutninger kan betyde for dig, og hvordan du kan være med til at bestemme.

BLIV BEDRE TIL DANSK OG ENGELSK – maj 2022

Ønsker du at blive bedre til dansk og engelsk? Og ønsker du bedre muligheder for at kunne hjælpe dine børn med lektier eller for at komme i job?

Tilmeld dig undervisning i:

  • Dansk som andetsprog, basis
  • Engelsk, basis

Tid og sted

Undervisningen foregår i Bispeparkens beboerhus, Bispeparken 17B, og starter mandag den 2. maj 2022 kl. 9.00.

Økonomi og SU

Det er gratis at deltage, og du har mulighed for at søge SU.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Vi tager forbehold for ændringer.

Sådan kommer du i gang

Du kan tilmelde dig ved at møde op onsdag den 6. april 2022 eller onsdag den 20. april 2022 kl. 15-17 i bestyrelseslokalet på Frederiksborgvej 118a.

Eller kontakt os på vucv.dk/vejledning

VUCV

AFGØRELSE OM BISPEPARKENS HUSLEJE ER UDSAT – februar 2022

VI FORTSÆTTER ARBEJDET FOR AT SÆNKE HUSLEJEN 1. APRIL 2022

I oktober vedtog vi på Bispeparkens afdelingsmøde*, at vores huslejestigning skulle være 2,7 % mindre end den stigning på 7,5 %, som vi vedtog i september.

Altså en huslejestigning på i alt 4,8%.

Fordi 7,5 % var blevet for meget i forhold til det mål om max. 5 %, vi tidligere havde sat.

Siden har behandlingen været forsinket på den videre vej gennem systemet og i marts blev det gjort til en sag om Bispeparkens Bestyrelse skulle have lov til at fremlægge sagen direkte overfor organisationsbestyrelsen, som er den højeste bestyrelse i fsb.

Det kan vi, efter de nye regler som blev vedtaget i fsb’s repræsentantskab i august. Dermed skal vedtagelsen til godkendelse i fsb-organisationsbestyrelsen i marts.

Hvis organisationsbestyrelsen godkender vores vedtagelse, vil der ske det, at huslejen falder med 2,7 % (af 2021-huslejen). Vi mener, at det må gælde fra 1. april 2022.

Vores egen formand, Jean Thierry, som også er formand for organisationsbestyrelsen og hele fsb, kan desværre ikke stemme på det punkt, da man ikke kan stemme om den boligafdeling, man selv bor i.

Så vi håber, at et flertal af de andre i den nye fsb-organisationsbestyrelse vil vise, at de er en ny bestyrelse og stemme for at støtte os beboere.

Ligesom i sagen om de tre familier i Blågården, der til sidst fik lov til at blive boende, fordi de lokale beboere i Blågården ville beholde dem som naboer, selv om den gamle organisationsbestyrelse i fsb ville smide dem ud.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* På Bispeparkens afdelingsmøde kan alle vi beboere deltage og stemme.

Man har 2 stemmer pr. bolig. Du kan læse alle referater og andre dokumenter på bispeparken.dk under Bestyrelsen – Dagsordener og mødereferater

Vil du være med til at redde liv i Bispeparken – gratis hjerteredderkursus 8. og 16 marts 2022

Vil du være med til at redde liv i Bispeparken?

I jeres område er der mange hjertestop, og få får stød med en hjertestarter. Hjertemassage og stød med en hjertestarter er afgørende for at overleve et hjertestop.Vi gentager successen fra sidst og holder to nye kurser i genoplivning, så Bispeparkens hjertestarter kan komme i brug:

Tirsdag d. 8. marts kl. 17-18 (tilmelding senest d. 6. marts)

Onsdag d. 16. marts kl. 19-20 (tilmelding senest d. 11. marts)

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV

Forskningsprojektet CARAMBA vil undersøge om forskellige indsatser kan øge overlevelsen efter hjertestop. Til det har vi brug for din og din nabos hjælp. Du kan deltage i Hjerteforeningens kursus i genoplivning og hjertestartere. Og du kan du melde dig som hjerteløber, så du kan være hurtigt fremme, hvis en i nabolaget får hjertestop.

Mvh. Anne Juul Jørgensen, Læge og Nanna Bo Christensen, Lægestuderende

Tilmelding på sms 29 74 64 34, på mail: post@bispeparken.dk eller ved at aflevere en seddel med ordet ’hjertestarter’, dit navn og telefonnummer i postkassen ved bestyrelseskontoret Frederiksborgvej 118a

Læs invitationen her.

Arrangeres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden Akutberedskab, Bispeparkens Bestyrelse og Hjerteforeningen.


Help us save lives in Bispeparken

In your area, many people suffer from cardiac arrest, and only a few get defibrillated. Heart massage and defibrillation are crucial for survival following cardiac arrest. Therefore, we have deployed two new AED defibrillators to be used. Join a free course in heart massage and defibrillator use:

Tuesday the 8th of March at 5-6 pm (registration before the 6th of March)

Wednesday the 16th of March at 7-8 pm (registration before the 11th of March)

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV

The research project CARAMBA will investigate if an intervention can increase survival following cardiac arrest. For that, we need your, and your neighbors’ help. You can join the heart rescuer course and learn basic resuscitation. And you can volunteer as a HeartRunner, so you can step in if somebody near you suffers a cardiac arrest.

Mvh.

Anne Juul Jørgensen, medical doctor og Nanna Bo Christensen, medical student

Registration by SMS 29 74 64 34, e-mail: post@bispeparken.dk, or by delivering a note with the word ’defibrillator’, your name and Phone number in the postbox at the board office at Frederiksborgvej 118a

Read the invitation here.

Arranged in a collaboration between Region Hovedstaden Akutberedskab, Bispeparkens Bestyrelse and Hjerteforeningen.