Afdelingsmøde 5. – 6. oktober 2020 er AFLYST

Kære medbeboer

For næsten en måned siden inviterede vi dig til afdelingsmøde i Bispeparken. På daværende tidspunkt var corona-situationen og smittetallene anderledes end i dag. Vi har på baggrund af den aktuelle situation besluttet, at det ikke er forsvarligt at afholde afdelingsmøde og aflyser det derfor.

Nye regler og restriktioner omkring at afholde arrangementer bliver ændret med kort varsel, og gør det også for risikabelt at afholde et møde med op til 140 deltagere. Aflysningen sker med forståelse fra fsb’s forretningsudvalg.

Vi planlægger en ny dato eller flere for et afdelingsmøde, som kan afholdes, når smittetallene falder igen og restriktionerne lempes.

De forslag, der allerede er stillet, vil blive behandlet på det møde.

Indtil da vil vi undersøge, hvordan en del af disse forslag kan imødekommes helt eller delvist. Vi udsender en oversigt over forslag og tiltag.

Venlig hilsen

Bispeparkens Bestyrelse (afdelingsbestyrelsen for fsb 1-22)

Se flyer Afdelingsmøde 5. – 6. oktober 2020 er AFLYST