Sundhedstjek af alle boliger – fra februar 2023

I løbet af de næste måneder gennemfører vi et sundhedstjek af alle boliger i afdelingen. Og vi skal blandt andet ind hos dig. Så læs med og husk også at tjekke postkassen.

fsb’s bestyrelse (Organisationsbestyrelse) har vedtaget, at alle boliger i fsb skal have et sundhedstjek hvert 7. år. Nu er det blevet vores tur. Du får derfor besøg af personale fra ejendomskontoret, som foretager sundhedstjekket.

Du får et brev 6 uger før, vi skal ind hos dig, og igen et par uger før, vi kommer. Du kan også tilmelde dig sms fra ejendomskontoret, så får en reminder et par dage før.

Tilmeld dig sms fra ejendomskontoret

Hvad er et sundhedstjek, og hvorfor skal vi have det?

Ved sundhedstjekket ser vi blandt andet på indeklima, opvarmning, om toilet eller vandhaner løber, afløb, revner i vægge, elinstallationer osv. Vi kigger sandsynligvis i skabet under køkkenvasken og i eventuelle installationsskabe, men ellers åbner vi ikke skabe og skuffer. Og vi kigger heller ikke på, hvordan du bor, eller om der fx er støvet.

Når vi har gennemført sundhedstjekket, kan vi se om der er akutte problemer, vi skal rette op på. Vi kan også planlægge andet nødvendigt arbejde og på den måde sikre gode sunde boliger for alle.

Husk at aflevere nøgle, hvis du ikke er hjemme

Hvis du ikke er hjemme, når vi kommer, bedes du aflevere en nøgle. Det kan du læse mere om, i det brev du får.

Du er inviteret til Bispeparkens Nytårskur – 2023

Bispeparkens Bestyrelse inviterer til nytårskur, hvor vi ønsker hinanden et glædeligt nytår og fejrer det gode samarbejde Bispeparkens venner og beboere imellem.

Receptionen holdes mandag den 16. januar 2023 kl. 15-18 i Bispeparkens Beboerhus (Bispeparken 17B). Der vil blive serveret drikkevarer og lækre snacks, og der vil blive holdt en nytårstale kl. 16.

Læg vejen forbi – vi glæder os til at se dig!

Læs invitationen her.

Bispeparkens nyhedsbrev – 22. december 2022

Udlån af ladcykler

Vores fælles ladcykler, en grøn Nihola-cykel og ”det røde lyn”, en elektrisk, lang Christiania-cykel, udlånes via Ejendomskontoret. De kan også fortælle om reglerne for udlån.

Offentliggørelsen af regeringens lister d. 1. december 2022 og Almen Modstand-demonstrationer

Bispeparken bevæger sig længere og længere væk fra regeringens lister. Ligesom flere og flere områder, der kommer ud af listerne. I København er Aldersrogade kommet ud af listerne, men deres boligselskab prøver at få dem til at gennemføre en ”omdannelse” alligevel. Tingbjerg er kommet ud af den hårde liste – stort hurra – men loven siger, at de alligevel skal gennemføre deres ”udviklingsplan”. fsb’s repræsentantskab har dog vedtaget at støtte, at de 42 handicap-venlige rækkehuse på Langhusvej bevares i stedet for at blive revet ned. Vi i Bispeparken støtter naturligvis de lokale beboere i dette.

Tak til alle jer, der deltog i Almen Modstands demonstration 1. december på Christiansborgs Slotsplads og Boligaktionens demonstration den 3. december gennem Mjølnerparken og resten af Nørrebro.

Der er meget i vejen med både at lave lister og den måde tallene bliver opgjort på.

Bispeparkens tal for 2022 er:

Kategorien ”udenfor arbejde og uddannelse” er faldet 1,9 procentpoint til 27,3 %, hvor grænsen er 40 %

”Kun grundskole” er faldet med 4,8 procentpoint til 45,8 %. Grænsen er 60 %.

”Gennemsnitsindkomst” er steget 1,3 procentpoint til 58,8 %. Grænsen er 55 %.

”Dømte” er steget ganske lidt med 0,1 %, til 2,2 % sandsynligvis fordi det samlede antal beboere, som procenten udregnes ud fra, er faldet lidt. Grænsen er faldet fra 2,4 % til 1,9 %.

Bispeparken kom ud af regeringens lister 1. december 2020. Året efter i 2021 opfandt regeringen en ny ”forebyggelsesliste” til boligområder, der ikke var på de egentlige lister. Der er vi stadig, sammen med 65 andre områder, men med forbedringerne af vores tal, er vi langsomt på vej ud af denne liste også.

Det er værd at huske på at der kun ville være 3-4 områder i hele landet tilbage på den oprindelige liste fra 2010, hvis man havde fastholdt kriterierne fra dengang. Ingen af dem i København.

Prisstigning på tørretumbler-tid

Som vedtaget på afdelingsmødet i september koster det nu 3 kroner at tørretumble i 10 minutter. Det er en prisstigning på 1 krone på grund af stigende el- og gaspriser.

Nyt link til reservation af vaskemaskiner

Reservering af vaskemaskiner sker nu via ”vasketid.dk” i stedet for ”vasketur.dk”.

Gå på skovtur ved vaskeriet

Du kan gå en tur i skoven midt i Bispeparken. Der er nu stier i den originale skov, der ligger mellem vaskeriet, legepladsen og BispeFarmen.

Bispeparkens Store Bankospil

Torsdag den 17. november 2022 blev der traditionen tro afholdt banko i Bispeparkens Beboerhus. Tak til alle, der var med. Særlig stor tak til Bispeparkens Pensionistklub, der altid står for en del af arrangementet, og som der også trådte til, da andre blev forhindrede. Bispeparkens Store Bankospil har været afholdt hvert år siden 1941.

Bispeparkens Julefest

Tak til alle, der var med til årets hyggelige julefest med Hr. Plys og Julemanden, som kunne afholdes for første gang i tre år. Som det er traditionen, blev der spist æbleskiver, uddelt gaver og danset om juletræet. I år startede julefesten med, at vi pyntede træet færdigt. Det kommer til at blive en ny tradition.

Cafe Helhedsplan

Tak for alle de mange input til Bispeparkens kommende forslag til helhedsplanen ved Cafe Helhedsplan-arrangementet i Bispeparkens Beboerhus. Vi arbejder videre med forslagene til forbedringer af bygninger, fællesfaciliteter og udearealer i den kommende tid, og der vil være flere muligheder for at være med til at skabe vores kommende forslag til den store renovering og fornyelse. Både i Cafe Helhedsplan og andre aktiviteter i foråret.

Bispeparkens Nytårskur 2023

Du er inviteret til Bispeparkens Nytårskur 2023 i Bispeparkens Beboerhus mandag den 16. januar kl. 15:00-18:00, som i år er en reception, hvor alle i Bispeparken kan komme forbi. Der holdes nytårstale kl. 16:00. Her kan vi møde hinanden og Bispeparkens samarbejdspartnere og ønske godt nytår.

Sæt kryds i kalenderen 2023 (med forbehold for ændringer)

Bispeparkens Fastelavn søndag d. 12. februar kl. 11:00-13:00 i Bispeparkens Beboerhus og foran vaskeriet.
Bispeparkens Høstfest søndag d. 20. august kl. 12:00-17:00 på en af Bispeparkens grønne plæner.
Bispeparkens Store Bankospil torsdag d. 14. november kl. 17:00-21:00 i Bispeparkens Beboerhus.
Bispeparkens Julefest søndag d. 10. december kl. 10:00-13:00 i Bispeparkens Beboerhus.

Åben kontortid i Bispeparkens Bestyrelse 2023

Tirsdag d. 17. januar og tirsdag d. 7. februar kl. 16:00-16:30 i Bispeparkens Beboerhus.

Glædelig ferietid, god jul og godt nytår

Bispeparkens Bestyrelse ønsker alle i Bispeparken glædelig ferietid, god jul og godt nytår. Julelysene på Bispeparkens store juletræ er LED, og for at spare ekstra på strømmen har vi valgt, at de kun skal være tændt fra kl. 16-22.

Læs hele nyhedsbrevet her: Bispeparkens nyhedsbrev – 22. december 2022

Hvordan kan du spare energi i din lejlighed? – december 2022

Mandag den 12. december kl. 17-19 inviteres du til inspirationsmøde om de høje energipriser, og om hvordan du kan spare på energien i din lejlighed.

Kom og få spareråd fra en energirådgiver fra SparEnergi (Energistyrelsen) og anbefalinger fra HOFOR og Miljøpunkt Nørrebro.

Inspirationsmødet foregår på storskærm på BIBLIOTEKET:

I Værket på 2 sal på Rentemestervej 76, 2400 KBH NV.

Dørene åbner kl. 16.30 og oplægget starter kl. 17.00.

Områdefornyelsen vil byde på en sandwich og drikkevarer, samt en række inspirationsmaterialer og mulighed for at høre om de grønne projekter i Områdefornyelsen Bispebjerg Bakke.

Tilmelding

Der er begrænsede pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.

Tilmeld dig via mail: nf3c@kk.dk senest fredag d. 9. december 2022.

Deltag også hjemmefra. Se hvordan i invitationen.

Læs invitationen her.

Bispebjerg Lokaludvalg

Cafe Helhedsplan – 30. november 2022

Kom med til åbent cafémøde. Kig forbi beboerhuset og bliv klogere på, hvad helhedsplanen betyder for dig.

Onsdag 30. november 2022 kl. 18-20, Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B, 2400 København NV.

Hør om…

  • Bispeparkens renoveringsbehov
  • Genhusning
  • Økonomien
  • Din indflydelse

Du vil også få muligheden til at fortælle os, hvad du synes om Bispeparken i dag, og hvilke drømme du har for din bolig i fremtiden.

Læs hele invitationen her: Cafe Helhedsplan Invitation 30. november 2022 kl. 18-20

Kom til julefest i Beboerhuset 4. december 2022 – billetsalg 30. november 2022

Julefest søndag 4. december 2022 kl. 10-13

Økologiske æbleskiver og gløgg, dans rundt om træet med julenisse, gave og slikpose til søde børn med billet.

Billetsalg:

Onsdag d. 30. november 2022 kl. 18:15-20:00  i Bispeparkens Beboerhus (Bispeparken 17B)

I forbindelse med Café Helhedsplan.  

Der sælges ikke billetter på andre tidspunkter. Kun betaling med MobilePay.

Billetter sælges efter først-til-mølle-princippet.

Medbring sundhedskort på alle, der skal have en billet.

Billetter koster 30 kr. for børn og 20 kr. for voksne.

Læs invitationen her.

Kun for beboere i Bispeparken.
Børn kun ifølge med en voksen.

Få repareret – GRATIS – i stedet for at smide væk – november 2022

Repair Cafe Nordvest

Få repareret – GRATIS – i stedet for at smide væk

Hvis du ikke selv kan, så få hjælp af de frivillige fiksere, der står klar til at hjælpe med at reparere fx din bluse, stol, cykel, lampe eller støvsuger. Besøg fx Café Nordvest, der har åbent første tirsdag hver måned fra klokken 17. Der er caféer mange steder i byen.

HVORNÅR: Første tirsdag i måneden kl. 17-20
HVOR: Smedetoften 12, 2400 København NV