Søger du job? – november 2022

Det er frivilligt og gratis at deltage på forløbet, der strækker sig over fire onsdag aftener, efterfulgt af mulighed for et længere 1:1-forløb med individuel og håndholdt hjælp i en mentorordning.

Målgruppen: voksne beboere 30+, der er ledige, eller som er i en midlertidig eller utilfredsstillende jobsituation, som man ønsker at ændre på.

Tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser.

På forløbet er der både tips og tricks til jobsøgning, mulighed for at få taget et godt foto til CV’et, inspirerende personlige historier fra to mænd, der har skiftet branche af flere omgange, haft ufaglært og faglært arbejde og taget uddannelse senere i livet, og så er der også mulighed for netværk med andre voksne, der ønsker at ændre på deres jobsituation samt introduktion til muligheder for individuel hjælp til jobsøgning fremadrettet. Vi vil sørge for en god ramme og stemning, og der bliver serveret en sandwich og nogle snacks, så der er lidt energi til krop og hjerne.

Afholdes af Beboerprojekt Nordvest sammen med nogle super dygtige samarbejdspartnere fra Københavns Kommune, Røde Kors, KVUC med flere, der har gode erfaringer med at hjælpe voksne videre i job eller uddannelse.

Læs flyer her.

Kom med til banko 2022

Kom med til Bispeparkens store Bankospil 2022

Torsdag den 17. november 2022 i Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B.

Dørene åbnes kl. 17:00 – spillene starter kl. 18:00.

Store præmier og ekstraspil!

Alle er velkomne – også familie og venner.

Køb spilleplader og lidt til ganen fra kl. 17:00.

Franskbrød med forskelligt pålæg og drikkevarer.

Betaling med MobilePay.

Venlig hilsen

Bispeparkens Festudvalg & Bispeparkens Bestyrelse

Læs invitationen her.

Kom med til Kvartermøde 29. oktober 2022 i Dansekapellet

KVARTERMØDE – hvordan skal Bispebjerg/Emdrup/Utterslev udvikles?

Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 15.00-18.00 i Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København NV.

Bispebjerg Lokaludvalg er i gang med bydelsplanen for hele Bispebjerg bydel. En plan som skal sætte retning og visioner for bydelen, herunder kvartererne Nordvest, Utterslev, Emdrup, Bispebjerg og Ryparken-Lundehus.

Og vi vil gerne høre DIN mening.

På dette kvartermøde sætter vi fokus på kvarterne Bispebjerg/Emdrup/Utterslev. Vi starter med en rundvisning på Dansekapellet, hvor vi kommer med backstage og ser udviklingen fra begravelseskapel til dansekapel. Vi får også en smagsprøve på noget af den dans, der bliver skabt i kapellet. Vi slutter af med workshop om udvikling af kvartererne.

Tilmelding er ikke nødvendigt. Til kvartermødet vil der være en bid mad og kaffe.

Bispebjerg Lokaludvalg

Børne- og familiefest i Bispeparken – 19. oktober 2022

Børne- og familiefest i Bispeparken

onsdag den 19. oktober 2022 kl. 13 – 16

Kalder alle børnefamilier til efterårsfest!

Kom til en festlig efterårsdag på den grønne plæne i Bispeparken. Vi har arrangeret en masse sjove børnelege, og vi serverer dejlig varm kakao og lune boller

Gå på line – ringspil – dåsekast – bue og pil – kryds og bolle

Slås med orker og elverfolk og leg med Rytmik Grete.

Læs hele invitationen og programmet her.

DET GØR VI FOR AT SÆNKE HUSLEJEN – 1. september 2022

DET GØR VI FOR AT SÆNKE HUSLEJEN

Vi anbefaler at man ikke stemmer for forslag om andre andre udgifter end dem, som allerede er i budgettet.                                                                                                                 0,0 %

Vi foreslår, at bruge 210.000 kr. til at sænke huslejen i 2023. De var afsat som sikkerhed for cafe-projektet i 2022, og bliver ikke brugt, fordi administrationen har lejet lokalet ud til anden side.                                                                                                                                                                   – 0,3 %

Afdrag på et lån for en tidligere renovering er udløbet.              – 1,3 %

Vi betaler udgifterne til videoovervågning og en række andre projekter på et enkelt år i 2022 og derfor udløber denne udgift til 2023.                                             – 2,3 %

Fællesspisning (reelt madkuponer) til rør-byggeprojektet er også slut nu og vi har afsat 450.000 kr. mindre til fælles fællesspisning næste år.                                      – 1,0 %

Uden de prisstigninger og ekstra opsparing, som nævnes nedenfor, var huslejen altså faldet.

DERFOR STIGER HUSLEJEN SAMLET SET I ÅR

Gas- og el-regningerne er steget.

Fælles gas: 0,2 % af huslejen. Fælles el og energi: 1,4 % af huslejen. Samlet                + 1,6 %

Næsten alle vil gerne renovere Bispeparken – skifte vinduer, ordne køkkener, få mere strøm, sørge for at alt er up-to-date. Det kan vi gennem en helhedsplan.

Vi skal selv have en del af pengene i kassen – derfor har vi i august 2021 på afdelingsmødet, hvor alle beboere kan deltage – vedtaget at opspare ekstra 4,2 % i år,

4,5 % fra 2023 og 4,5 % fra 2024.                                                                                                                                        + 4,5 %

Der er også en række andre ekstra udgifter, blandt andet:

Øget administrationsbidrag til fsb administrationen                    + 0,4 %

Højere pris på renovation (skrald)                                                  + 0,3 %

Mindre overskudsudligning fra de tre foregående år                  + 0,3 %

Generelle prisstigninger og lønstigninger

SÅ DET ER GODT, AT VI HAR SPARET PÅ DE POSTER, DER NÆVNES ØVERST

ÆNDRINGER I DEN NÆRE OG FJERNE FREMTID:

Vandmålerne i lejlighederne er planlagt til at virke fra 1. februar, og derfra tages vand ud af huslejen og man betaler kun for det vand, som man selv bruger.

Når affaldshåndteringsprojektet engang er færdigt, så står det til at spare os for 0,4 % af huslejen.

Bispeparkens Bestyrelse