Bispeparkens Nye Genbrugsstationer er på vej

Arbejdet med at bygge de underjordiske beholdere og standerne over jorden til vores seks nye genbrugsstationer starter her i foråret 2024. De forventes færdige i slutningen af august.

De fem genbrugsstationer vil stå de samme steder som vores nuværende affalds-/genbrugshuse, den sidste vil være overfor Bispeparken 20-21 – tæt på vaskeriet.

Projektet er vedtaget på afdelingsmødet i november 2020.

Det forventes at projektet samlet set giver en besparelse. Med det nye system skal medarbejderne nemlig ikke bruge så meget tid på affaldshåndtering, og bliver dermed frigjort til andre opgaver, som vi ellers køber håndværkere til.

Flere nyheder fra marts måneds nyhedsbrev, finder du ved at følge linket.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.