Bispeparkens Nye Genbrugsstationer og de fældede træer

I løbet af de seneste par uger er anlægsarbejdet til Bispeparkens Nye Genbrugsstationer gået i gang. Det forventes at genbrugsstationerne kan tages i brug i starten af oktober.

Som mange nok har bemærket, medfører anlægsarbejdet rydning af krat og træer på nogle af de 6 lokationer.

Du kan se detaljerede kort over dette på Bispeparkens Vaskeri.

På næste bestyrelsesmøde diskuterer bestyrelsen, hvordan det fremadrettet kan sikres, at vi i Bispeparken har opdateret viden om, hvilke træer der eventuelt skal fældes i forbindelse med anlægsprojekter, og hvordan de fældede træer bliver erstattet. I København skal fældede træer erstattes.

Træfældningen var ikke nævnt i forslaget om affaldsløsning (de nye genbrugsstationer), som vi vedtog i 2020 på afdelingsmødet, hvor alle os, der bor i Bispeparken kan deltage og stemme. Bag Tagensvej/Tuborgvej er placeringen desuden blevet ændret siden da.

Brandmyndighederne har desuden stillet nogle andre krav til vores brandveje, og derfor er der også blevet ryddet krat i den forbindelse.

Vi har fået spørgsmål om, der er fuglereder i træerne. Det har landskabsarkitekten oplyst, at der ikke er, og at anlægsgartnerne generelt er opmærksomme på problematikken.

Undervejs i gravearbejdet har man på Rønningsvej fundet gamle sporvognsskinner, som du kan se på billedet nedenfor.

Det andet billede viser et af de genplantede træer.Du kan læse resten af nyhedsbrevet for april 2024 her.

 

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.