Servicehund og tilladelse

Servicehunde er særlig målrettede trænede hunde, der agerer som et levende hjælpemiddel til personer med fysiske og/eller psykiske handicap.

Servicehunden er med andre ord at betragte som et hjælpemiddel på samme vis som en kørestol, en blindestok eller en vigtig sundhedsalarm.

Tidligere var det fysisk handicappede beboere (blinde eller svagtseende beboere eller beboere med fysisk funktionsnedsættelse), der havde ret til en servicehund, hvis de var afhængige af en sådan hund – uanset bestemmelserne i afdelingens husorden. Pr. 1. januar 2013 blev denne ret udvidet til også at omfatte beboere med psykiske lidelser, så fysiske og psykiske handicappede er ligestillede med hensyn til retten til at holde servicehund.

Det er et krav, at hunden skal være specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for den handicappede. En hund, der alene har sociale funktioner, er således ikke en servicehund.

Boligorganisation bør bede om dokumentation for beboerens handicap og hundens specialtræning – og herefter foretage en helt konkret vurdering af, om hunden kan anses for at være en egentlig servicehund for den pågældende beboer. Hvis man vurderer, at der er tale om en servicehund, så har beboeren ret til at have hunden i sit lejemål, selvom der gælder et husdyrforbud for de øvrige beboere.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.