Rekordstort overskud i 2023

Næsten 4 millioner kr. (3.967.682 kr.) var overskuddet i 2023.

Dette overskud bliver i Bispeparkens økonomi og burde sikre,
at der ikke er brug for at sætte huslejen op til næste år.

Det store overskud kommer især af, at vi kunne få et billigere
lån end forventet til vores rørprojekt, omlægning af et andet
lån, uforudsete renteindtægter på vores store opsparing,
lavere el-forbrug og el-priser, og at vi har sparet på vandet.

Når Bispeparkens Bestyrelse har godkendt regnskabet, kan du
se det på hjemmesiden. Der vil også være en orientering og
mulighed for at få svar på spørgsmål på afdelingsmødet 4. juni.

Læs hele nyhedsbrevet for april her

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.