Hjælp beboerne i de 42 handicapegnede rækkehuse i Tingbjerg

Du kan heldigvis nå det endnu – send et høringssvar senest 19. juni


Heldigvis kan du selv give din opbakning til og med 19. juni, og fortælle at du støtter beboerne på Langhusvej i at bevare deres hjem, ved at sende et høringssvar til lokalplanen. Der er en række gode alternative løsninger på at bevare rækkehusene inden for den allerede vedtagne udviklingsplan, f.eks.
at udvide Tingbjerg Kollegiet med de 270 almene ungdomsboliger, eller at ommærke nogle rækkehuse, hvor beboerne er ældre, til almene ældreboliger.

Vil du skrive et høringssvar? Så brug dette link eller scan QR-koden med din telefon, og udfyld skemaet.

Scan QR-koden på din telefon.

Repræsentantskabsmødet i fsb i maj 2024 – en stemme kan være afgørende

Vi stemte om, hvorvidt fsb skulle sende høringssvar, om at vi skal bevare de 42 handicapegnede rækkehuse på Langhusvej i Tingbjerg i stedet for at kunne rive dem ned. Forslaget blev stemt ned med én stemme. 45 stemmer for og 46 imod.  Så det betyder noget, at vi bruger vores pladser i repræsentantskabet. Det var et ærgerligt resultat, men vores arbejde fortsætter både for åbenhed og demokrati i fsb og for alle beboeres hjem.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.