Tak for et godt afdelingsmøde – hvor alle forslag blev vedtaget

Denne gang var der stillet seks forslag, som blev stemt
igennem til vores ekstraordinære afdelingsmøde d. 4. juni. Fire
af forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Du kan se det fulde referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde her.

Ellers kan du læse en kort opsummering af de seks vedtagne forslag i denne artikel.

Forundersøgelse af nyt varmesystem

Første forslag på dagsordenen der blev vedtaget var: Forslaget om igangsættelse af en forundersøgelse,
om hvorvidt det kan betale sig at skifte fra et-strenget
varmesystem til et to-strenget varmesystem, samt
placeringsmuligheder for permanente varmerør i kældrene.

Forundersøgelsen skal gennemføres før en udskiftning af de
midlertidige plastrør i kældrene udføres. Anslået udgift er
500.000 kr., som forudsættes finansieret via en eventuelt
kommende helhedsplan.

Flere timer til bestyrelsessekretariatet

Derudover blev det vedtaget med 46 stemmer for og 8 imod, at
formelt bevilge yderligere 5 timer pr. uge til
bestyrelsessekretariatet fra 2025.

Alle projekter inkluderes i en eventuel helhedsplan

Forslaget om, at tidligere gennemførte og kommende projekter
skal inkluderes i beregningsgrundlaget for en eventuelt
kommende helhedsplan, blev også vedtaget.

Det blev fremhævet, at det formelt vil gøre helhedsplanen
mere omfattende, hvilket måske kan være en fordel for os.
Bestyrelsen vil undersøge dette.

Gennemsigtighed når der skal fældes træer i projekter

Enstemmigt vedtaget blev også forslaget om, at eventuel
træfældning i fremtidige byggeprojekter, skal tydeliggøres ved
at tage det med som et særskilt punkt i fremtidige
projektplaner.

Ændring af reservationsregler for Bispeparkens Beboerhus og gæstelejligheden

Fremover skal man betale for at leje beboerhuset eller
gæstelejligheden, hvis man annullerer sin reservation mindre
end 21 dage før reservationsdatoen. Hver husstand må nu kun
reservere beboerhuset to weekender ad gangen. Der var 52
stemmer for og 2 stemmer imod forslaget.

Du kan stadigvæk hente affaldsposer på ejendomskontoret

Slutteligt blev forslaget om, at det stadig skal være muligt at
hente affaldsposer på ejendomskontoret – også når alle
affaldsskakter er lukket, vedtaget.

Vil du have en udprintet version af det fulde referat, så kan du henvende dig på ejendomskontoret.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.