Vil du gerne beholde dit fine snedkerkøkken?

I Bispeparken ønsker vi størst mulig valgfrihed for hver enkelt
af os. Om vi vil have et nyt køkken i vores lejlighed eller om vi
vil bevare og forny vores eksisterende køkken i forbindelse
med en eventuelt kommende helhedsplan, skal være op til
den enkelte.

Derfor vil vi i et pilotprojekt undersøge, hvordan man kan
bevare de originale snedkerkøkkener, hvis køkkenerne skal
renoveres som et led i vores eventuelle kommende
helhedsplan.

I pilotprojektet skal 2-3 køkkener renoveres. Formålet er at
teste hvordan de originale snedkerkøkkener bedst tages ned
og renoveres. Samtidig med at væggene bagved køkkenet
istandsættes og fremtidssikres, hvorefter køkkenet bliver
genopsat. Måske kan forrammen endda blive stående under
renoveringen.

Fordelen ved at genbruge snedkerkøkkenerne er, at vi undgår
miljøbelastning fra produktion og transport af nye
elementkøkkener, der ellers skulle afløse snedkerkøkkenerne.
Vi forventer desuden, at snedkerkøkkenerne har en længere
levetid end elementkøkkenerne, der ofte antages at have en
levetid på 15 år.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvilke køkkener, der skal
være med i projektet. Hvis der er mulighed for at melde sit
eget køkken til projektet, giver vi besked, såfremt det bliver
aktuelt.

Læs hele maj måneds nyhedsbrev her

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.